Ana içeriğe geç

Include

Include/Must_Include değişkeni, koda eklenmesi ve kod olarak değerlendirilmesi gereken metni içeren bir dosyayı belirtir. Kodunuzun bölümlerinizi ayrı bir metin dosyasında depolayabilir ve birkaç uygulamada yeniden kullanabilirsiniz. Bu, kullanıcı tanımlı bir değişkendir.

Bilgi notuBu değişken, yalnızca standart modda klasör veri bağlantılarını destekler.

Syntax:

$(Include=filename)

$(Must_Include=filename)

Değişkenin iki sürümü vardır:

  • Include, dosya bulunamadığı takdirde bir hata üretmez ve sessizce başarısız olur.
  • Must_Include ise dosya bulunamadığı takdirde hata üretir.

Bir yol belirtmezseniz, dosya adı Qlik Sense uygulaması çalışma dizinine göreceli olur. Mutlak dosya yolu veya lib:// klasör bağlantısının yolunu da belirtebilirsiniz. Eşittir işaretinden önce ve sonra boşluk karakteri koymayın.

Bilgi notuset Include =filename yapısı uygulanamaz.

Examples:  

$(Include=abc.txt);

$(Must_Include=lib://DataFiles/abc.txt);