Ana içeriğe geç

LINEST_SEB - kod fonksiyonu

BU SAYFADA

LINEST_SEB - kod fonksiyonu

LINEST_SEB(), group by cümlesi tarafından tanımlandığı şekliyle, bir dizi kayıt üzerinde yinelenen x-expression ve y-expression içindeki eşlenmiş sayılarca temsil edilen bir koordinatlar dizisi için y=mx+b denklemiyle tanımlanan bir doğrusal regresyonun toplanmış b değeri standart hatasını döndürür.

Syntax:  

LINEST_SEB (y_değeri, x_değeri[, y0 [, x0 ]])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
y_value Hesaplanacak y değerleri aralığını içeren ifade veya alan.
x_value Hesaplanacak x değerleri aralığını içeren ifade veya alan.
y(0), x(0)

Regresyon çizgisini belirli bir noktada y ekseninden geçmeye zorlayacak şekilde isteğe bağlı bir y0 değeri belirtilebilir. Hem y0 hem de x0 belirtilerek, regresyon çizgisi tek bir sabit koordinattan geçmeye zorlanabilir.

Hem y0 hem de x0 belirtilmedikçe fonksiyon, hesaplamak için en az iki geçerli veri çifti gerektirir. y0 ve x0 belirtilirse, tek bir veri çifti yeterli olur. 

Limitations:  

Bir veri çiftinin herhangi bir veya her iki parçasındaki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler, veri çiftinin tamamının göz ardı edilmesine neden olur.