Ana içeriğe geç

Kurtosis - kod fonksiyonu

Kurtosis(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, bir dizi kayıt üzerinde, ifadedeki verilerin basıklığını döndürür.

Syntax:  

Kurtosis([distinct ] expr )

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
distinct İfadeden önce distinct sözcüğü varsa, tüm çoğaltmalar göz ardı edilir.

Examples and results:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızdaki bir sayfaya ekleyin.

Sonuç verileri
Örnek Sonuç

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Kurtosis1:

LOAD Type,

Kurtosis(Value) as MyKurtosis1,

Kurtosis(DISTINCT Value) as MyKurtosis2

Resident Table1 Group By Type;

 

Type, MyKurtosis1 ve MyKurtosis2 boyutlarını içeren bir tabloda, veri kod dosyasındaki Kurtosis() hesaplamaların sonuçları şöyledir:

Type MyKurtosis1 MyKurtosis2

Comparison -1.1612957 -1.4982366

Observation -1.1148768 -0.93540144