Ana içeriğe geç

Rename field

BU SAYFADA

Rename field

Bu kod fonksiyonu, bir veya daha fazla var olan Qlik Sense alanını yüklendikten sonra yeniden adlandırır.

Not: Qlik Sense içindeki bir alanda veya fonksiyonda bir değişkene aynı adı vermek önerilmez.

rename field ve rename fields sözdizimlerinden herhangi biri kullanılabilir.

Syntax:  

Rename Field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
mapname Bir veya daha fazla eski ve yeni alan adı çifti içeren önceden yüklenmiş eşleme tablosunun adı.
oldname Eski dosya adı.
newname Yeni dosya adı.

Limitations:  

İki alanın adını aynı olacak şekilde değiştiremezsiniz.

Example 1:  

Rename Field XAZ0007 to Sales;

Example 2:  

FieldMap:

Mapping SQL SELECT oldnames, newnames from datadictionary;

Rename Fields using FieldMap;