Ana içeriğe geç

SQLTables

BU SAYFADA

SQLTables

sqltables deyimi, connect yapılmış bir ODBC veya OLE DB veri kaynağının tablolarını açıklayan bir alan setini döndürür.

Syntax:  

SQLTables

 

Bu alanlar, belirli bir veritabanına yönelik iyi bir genel bakış sağlamak için sqlcolumns ve sqltypes komutlarının oluşturduğu alanlarla birleştirilebilir. Beş standart alan şunlardır:

TABLE_QUALIFIER

TABLE_OWNER

TABLE_NAME

TABLE_TYPE

REMARKS

Bu alanların ayrıntılı açıklaması için ODBC referans el kitabına bakın.

Example:  

Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';

SQLTables;

Not: Bazı ODBC sürücüleri bu komut desteklemeyebilir. Bazı ODBC sürücüleri ek alanlar üretebilir.