Ana içeriğe geç

QvdFieldName - kod fonksiyonu

Bu kod fonksiyonu, bir QVD dosyasındaki fieldno numaralı alanın adını döndürür. Alan yoksa NULL döndürülür.

Syntax:  

QvdFieldName(filename , fieldno)

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
filename

Gerekirse klasör veya web veri bağlantısı olarak bir yol içeren QVD dosyasının adı.

Example: 'lib://Table Files/'

Eski kod oluşturma modunda, aşağıdaki yol biçimleri de desteklenir:

  • mutlak

    Example: c:\data\

  • Qlik Sense uygulama çalışma dizinine göreceli.

    Example: data\

  • İnternet veya intranet üzerinde bulunan bir konuma işaret eden URL adresi (HTTP veya FTP).

    Example: http://www.qlik.com

fieldno QVD dosyasında bulunan tablonun içindeki alanın numarası.

Examples:  

QvdFieldName ('MyFile.qvd', 5)

QvdFieldName ('C:\MyDir\MyFile.qvd', 5)

QvdFieldName ('lib://data\MyFile.qvd', 5)

Üç örnek de QVD dosyasında yer alan tablonun beşinci alanının adını döndürür.