Ana içeriğe geç

Analizden alanları gizleme

BU SAYFADA

Analizden alanları gizleme

Sayfa görünümünde veya İçgörüler'de görselleştirmeler oluştururken kullanılabilir olmasını istemediğiniz veri alanlarını gizleyebilirsiniz.

Örneğin, yalnızca başka bir alanı hesaplamak için kullanılan alanlarınız olabilir. Bu alanları, sayfaların varlık panelinde veya İçgörüler'de kullanılamayacak ancak Veri yöneticisi ve Veri yükleme düzenleyicisi içinde kullanılabilir kalacak şekilde Veri yöneticisi'nde gizleyebilirsiniz. Bu, yalnızca alakalı bilgiler kalacak, okunması ve analiz edilmesi kolaylaşacak şekilde geçerli analiziniz veya içgörüleriniz için fazlalık ya da gereksiz olabilecek bilgileri kaldırmak için kullanılabilir.

Bir alan gizlenirken hesaplamalardaki ilişkilendirmeler veya kullanım gibi, alanın sahip olduğu tüm mevcut ilişkiler korunur. Bir alan şu anda örneğin, ana öğede veya mevcut bir grafikte kullanılıyorsa yine kullanılabilir olmaya devam eder, ancak tekrar gösterilinceye kadar yeni ana öğelerde veya görselleştirmelerde kullanılamaz.

Not:

Veri yükleme düzenleyicisi'ne gidip otomatik olarak oluşturulan bölümü açarak Veri yöneticisi'ndeki tüm gizli alanlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Tüm gizli alanlar, TAG FIELD <alan adı> olarak listelenir. WITH '$hidden';

Analizden bir alanı gizleme

Aşağıdakileri yapın:

  1. Alan başlığının yukarısında Menu seçeneğine tıklayın.

  2. Analizde Gizle'ye tıklayın.

Alan artık sayfa görünümünde ve İçgörüler'de gizlenir. Gizli alanlar için alan başlığının yukarısına View eklenmiştir.

Gizli alanın gösterilmesi

Aşağıdakileri yapın:

  1. Alan başlığının yukarısında Menu veya View seçeneğine tıklayın.
  2. Analizde Göster'e tıklayın.

Alan artık sayfa görünümünde ve İçgörüler'de kullanılabilir olur. Alan başlığının yukarısından View kaldırılır.