Ana içeriğe geç

Uygulamaya veri ekleme

Uygulamanıza hızlı bir şekilde veri ekleyebilirsiniz. Veri yöneticisi'ni açıp Addöğesine tıklayın. Veri ekle seçeneğine de ( menu içinde) tıklayabilirsiniz. Yeni bir uygulama oluştururken de veri eklemeniz istenir. Bir sayfayı düzenlerken, veri eklemek için Alanlar panelindeki Ekle seçeneğine de tıklayabilirsiniz.

Not: Kullanabileceğiniz veri ekleme seçenekleri ve veri kaynakları, Qlik Sense platformunuza ve yapılandırmanıza bağlıdır.
Qlik Sense Enterprise on Windows üzerinde veri ekleme görünümü

Add data view

Uygulama İçi

Ekli dosyalar. Dağıtımlar: Qlik Sense Enterprise on Windows. Uygulamaya dosyalar eklemek veya uygulamaya ekli olan dosyaları görüntülemek için tıklayın. Bu dosyalardan verileri yükleyebilirsiniz.

El ile giriş Uygulama içi tablo oluşturmak ve uygulamaya verileri eklemek için tıklayın.

Dosya konumları

Dosya konumları. Dağıtımlar: Qlik Sense Enterprise on Windows. Yöneticinizin tanımladığı klasör konumlarına erişim sağlar.

Bilgisayarım. Dağıtımlar: Qlik Sense Desktop.

Bir veri dosyası yüklemek için veya zaten yüklenmiş olan bir dosyadan veri eklemek için tıklayın.

Veri bağlantıları

Dağıtımlar: Tümü.

Harici bir veri kaynağına oluşturulmuş bağlantılar görüntülenir. Yeni veri kaynağına bağlan altında oluşturulduktan sonra bağlantı görünür.

Uygulamaya veri eklemek için bir bağlantıya tıklayın.

Veri içeriği

Qlik DataMarket. Platformlar: Qlik Sense Enterprise on Windows, Qlik Sense Desktop.

Kullanabileceğiniz Qlik DataMarket kaynakları, aboneliğinize bağlıdır.

Qlik Catalog Service. Platformlar: Qlik Sense Enterprise on Windows.

Qlik Catalog Service QVD kaynaklarına erişim olanağı sağlar. Yalnızca, yöneticiniz Qlik Catalog bağlantısı oluşturmuşsa kullanılabilir.

Uygulamaya veri eklemek için tıklayın.

Dosyaları bu uygulamaya ekle

Uygulamaya dosya eklemek için tıklayın.

Yeni veri kaynağına bağlan

Yeni bir veri kaynağına bağlantı oluşturmak için tıklayın.

Veri ekle

Uygulamaya veri eklemek için tıklayın. Düğme, bir bağlantı oluşturduktan ve yüklenecek verilerinizi seçtikten sonra etkinleştirilir. Profil oluşturma etkin veya devre dışı durumdayken veri ekleyebilirsiniz. Veri profili oluşturma önerilir ve varsayılan olarak etkindir. Veri profili oluşturmayı devre dışı bırakmak için More simgesine tıklayın.

Hangi veri kaynaklarını kullanabilirim?

Kullanabileceğiniz veri kaynağı türleri birkaç unsura göre değişir:

 • Erişim ayarları

  Yönetici ayarları, bağlanabileceğiniz veri kaynağı türlerini belirler.

 • Yüklü bağlayıcılar

  Qlik Sense, birçok veri kaynağı için yerleşik destek içerir. Yerleşik bağlayıcılar Qlik Sense tarafından otomatik olarak yüklenir. Ek veri kaynakları bağlamak için bu veri kaynakları için özel olan ayrı bağlayıcılar yüklemeniz gerekir. Böyle ayrı yüklenen bağlayıcıları, Qlik veya üçüncü bir taraf sağlar.

 • Yerel dosya kullanılabilirliği

  Masaüstü bilgisayarınızdaki yerel dosyalar, yalnızca Qlik Sense Desktop uygulamasında kullanılabilir. Qlik Sense sunucu yüklemesiyle kullanılamazlar.

  İpucu: Qlik Sense sunucu yüklemesinde yüklemek istediğiniz yerel dosyalarınız varsa, dosyaları uygulamaya eklemeniz veya dosyaları Qlik Sense sunucusu tarafından kullanılabilen ve tercihen klasör veri bağlantısı olarak tanımlanmış bir klasöre aktarmanız gerekir.