Ana içeriğe geç

İçgörüler analiz türleri

İçgörüler, çok çeşitli analiz türleri kullanarak sonuçlar sağlar. Bu analiz türleri, içgörüler oluşturulurken en iyi uygulama görselleştirmeleri sağlar.

Sorgunun girişlerine ve verilerinizin özelliklerine bağlı olarak farklı analiz türleri kullanılır. Aşağıdaki tabloda analiz türleri açıklanmaktadır. Her bir analiz türü için bazı koşullar listelenmemektedir. Qlik cognitive engine, kullanılabilir verilere bağlı olarak sorgunuz için en iyi analiz türünü belirler.

Analiz türleri
Analiz türü Açıklama Boyutlar Hesaplamalar Grafikler
Olgu Toplanan belirli toplamlar. - 1-2 KPI
Değerler Belirtilen boyut ve hesaplama değerlerinin tablo olarak listesi. 0-10 0-10 Tablo
Sıralama İsteğe bağlı gruplandırma ile boyut değerlerinin bir hesaplamaya göre sıralaması. 1-2 1

Sütun grafik

Pivot tablo

Kırılım Bir hesaplamanın birden çok boyuta göre kırılımı. 2-3 1

Ağaç haritası

Sütun grafik

Tablo

Harita dağılımı Hesaplamaların birden çok coğrafi boyuta göre kırılımı. 1-2 1-2 Harita
Genel Bakış Bir hesaplamanın birden çok boyuta göre genel bakışı. 1-2 1 Dağılım çizimi
Katkı Kümülatif katkı ile birlikte bir sıralama sağlar (Pareto grafiği). 1 1 Birleşik grafik
Geçerli tarihe kadar yıllık analiz Bir hesaplamanın (geçen yıldan bu yıla kadar) bir boyuta göre kırılımı. 1 1 Sütun grafik
Trend Bir hesaplamanın, isteğe bağlı olarak, düşük nicelikli bir boyuta göre kırılımı alınmış zaman içindeki performansı. 1 tarih/saat boyutu ve isteğe bağlı olarak 1 diğer boyut 1-3 Çizgi grafiği
İşlem kontrol grafiği Ortalamaya (sigma) göre zaman içindeki hesaplama performansının bir göstergesini sağlar. 1 tarih/saat boyutu 1 Çizgi grafiği
Karşılaştırma Bir boyut üzerinden iki hesaplamayı karşılaştırır. 1 2

Dağılım grafiği

Birleşik grafik

Korelasyon 2'ye kadar isteğe bağlı boyut üzerinden 2 hesaplama arasında göreli korelasyon sağlar. 0-2 2

KPI

Dağılım çizimi

Küme (K-Ortalama) K-Ortalama ile sonuçları kümelerken bir boyut üzerinden 2 hesaplama arasında karşılaştırma sağlar. 1 2 Dağılım grafiği