Ana içeriğe geç

Veri modelini gözden geçirme

BU SAYFADA

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI

Veri modelini gözden geçirme

Veri modeli görüntüleyicisi, uygulamanın veri yapısına ilişkin bir genel bakış sunar. Veri modeli görüntüleyicisinde verilerin tablolarda ve alanlarda önizlemesini yapabilirsiniz. Anında boyutlar ve hesaplamalar da oluşturabilirsiniz.

Veri modu, uygulamanın veri yapısını görüntüler.

Data model viewer.

Veri modeli görüntüleyicisinde, her veri tablosu tablo adının başlık yapıldığı ve tablodaki tüm alanların listelendiği bir kutuyla temsil edilir. Tablo ilişkilendirmeleri çizgilerle gösterilir; noktalı bir çizgi döngüsel referansı gösterir. Bir tablo veya alan seçtiğinizde, ilişkilendirmelerin vurgulanması size hemen alanların ve tabloların ilişkisi için bir açıklama sunar. Search data model seçeneğine tıklayarak belirli tabloları ve alanları arayabilirsiniz.

Yakınlaştırma düzeyini değiştirmek için zoom inseçeneğine tıklayabilir zoom out veya kaydırıcıyı kullanabilirsiniz. Yakınlaştırma düzeyini 1:1 olarak geri yüklemek için Home seçeneğine tıklayın.

Araç Çubuğu

Veri modeli görüntüleyicisinde, ekranın en üstündeki araç çubuğunda aşağıdaki araçları bulabilirsiniz:

Araç çubuğu seçenekleri
UI öğesi Açıklama

Uygulamanızda gerçekleştirebileceğiniz eylemler ve navigasyon seçeneklerini içeren genel menü.

Sekmeli göz atma ve genel menü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sekmeleri kullanarak gezinme.

More

Uygulama bilgilerini düzenlemeyi veya uygulama seçeneklerini açıp uygulamanıza stil vermeyi seçebileceğiniz uygulama bilgilerini gösterin veya gizleyin.
Hazırla

Verilerinizi hazırlayın. Veri yöneticisi, Veri modeli görüntüleyicisi veya Veri yükleme düzenleyicisi seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Siz uygulamanın sahibi olmadığınız sürece, yayınlanan bir uygulamada seçenekler mevcut olmaz. Bu durumda yalnızca Veri modeli görüntüleyicisi'ni açabilirsiniz.

Analiz

Verilerinizi analiz edin. Sayfa veya İçgörüler seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Anlatın

Verilerinizle bir hikaye anlatın. Hikaye anlatımı'nı seçebilirsiniz.

Kaydet Değişiklikleri kaydedin (Qlik Sense Desktop).
Collapse Tüm tabloları yalnızca tablo adını gösterecek şekilde daraltın.
Reduce Tüm tabloların boyutunu, tablo adını ve diğer tablolarla ilişkilendirmeleri olan tüm alanları gösterecek şekilde küçültün.
Expand Tüm tabloları, tüm alanları gösterecek şekilde genişletin.
Scatter chart Dahili tablo görünümü - yapay alanlar içeren Qlik Sense veri modeli.
Data model Kaynak tablo görünümü - kaynak veri tablolarının veri modeli.
Grid View

Aşağıdaki seçenekleri içeren düzen menüsü:

Grid View Kılavuz düzeni

auto Otomatik düzen

Time Düzeni geri yükle

open bottom panel Ön izleme bölmesini açıp kapatın.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri modeli görüntüleyicisindeki tabloların ve alanların ön izlemesi.