Ana içeriğe geç

Skew - grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

Skew - grafik fonksiyonu

Skew(), grafik boyutları üzerinde yinelenen ifadenin veya alanın toplanmış eğriliğini döndürür.

Syntax:  

Skew([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız DeğişkenAçıklama
exprHesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
SetExpressionToplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCTFonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

Limitations:  

Bu iç toplamlar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, ifade toplama işlevleri içermemelidir. Daha ileri düzeyde iç içe geçen toplamalar için, gelişmiş Aggr toplama işlevini hesaplanan boyutlar ile kombinasyon halinde kullanın.

Examples and results:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Ardından boyut olarak Type ve hesaplama olarak Skew(Value) ile düz tablo oluşturun.

Tablonun özelliklerinde Totals etkinleştirilmelidir.

Örnek Sonuç

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

Skew(Value) hesaplamasının sonuçları:

  • Total: 0.23522195
  • Comparison : 0.86414768
  • Observation : 0.32625351