Ana içeriğe geç

KMeans2D - grafik fonksiyonu

KMeans2D(), k-ortalama kümelemesi uygulayarak grafiğin satırlarını değerlendirir ve her bir grafik satırı için bu veri noktasının atandığı kümenin küme kimliğini görüntüler. Kümeleme algoritması tarafından kullanılan sütunlar sırasıyla coordinate_1 ve coordinate_2 parametreleri tarafından belirlenir. Bunların her ikisi de toplamadır. Oluşturulan küme sayısı, num_clusters parametresi tarafından belirlenir.

KMeans2D, veri noktası başına tek bir değer döndürür. Döndürülen değer, ikili değerdir ve her bir veri noktasının atanmış olduğu kümeye karşılık gelen tamsayı değeridir.

Syntax:  

KMeans2D(num_clusters, coordinate_1, coordinate_2)

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
num_clusters Küme sayısını belirten tamsayı.
coordinate_1 Birinci koordinatı (genellikle grafikten oluşturulabilen dağılım grafiğinin x ekseni) hesaplayan toplama. coordinate_2 adlı ek parametre, ikinci koordinatı hesaplar.