Ana içeriğe geç

FieldValue - kod ve grafik fonksiyonu

FieldValue(), field_name alanının elem_no konumunda bulunan değeri döndürür (yükleme sırasına göre).

Syntax:  

FieldValue(field_name , elem_no)

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Değerin gerekli olduğu alanın adı. Örneğin, sütun bir tablodur. Bir dize değeri olarak verilmelidir. Bu da alan adının tek tırnak içine alınması gerektiği anlamına gelir.
elem_no Yükleme sırası izlenerek, değerin döndürüldüğü alanın konum (öğe) numarası. Bu, tablodaki bir satıra karşılık gelebilir; ancak öğelerin (satırlar) yüklendiği sıraya bağlıdır.

Limitations:  

elem_no, alan değerlerinin sayısından büyükse NULL döndürülür.

Examples and results:  

Aşağıdaki örnekler alanı kullanır: Names tablosundan First name.

Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

Örnek verileri uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın.

Örnek verilerde olduğu gibi, Names tablosu yüklenir.

Grafik fonksiyonu: First name boyutunu içeren bir tabloda hesaplama olarak ekleyin:

 

FieldValue('First name','1')

John; çünkü John öğesi First name alanının yükleme sırasında ilk sırada görünür. John öğesinin bir filtre bölmesinde, yükleme sırasında olduğu gibi değil de alfabetik olarak sıralanması nedeniyle üstten 2. olarak Jane öğesinden sonra görüneceğini unutmayın.

FieldValue('First name','7')

NULL; çünkü First name alanında yalnızca 6 değer var.

Kod fonksiyonu: Örnek verilerde olduğu gibi, Names tablosu yüklenir:

 

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

'John', First name alanının yükleme sırasında ilk sırada görüntülendiğinden MyPos1=John.

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;

First name alanında yalnızca 6 değer bulunduğundan MyPo2s= - (Null).

Örnekte kullanılan veriler:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

 

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;