Qlik Sense Desktop ürününde insight danışmanı için önceki etkileşimlere dayalı öğrenme

Insight danışmanı, grafikler oluşturmak için alanların nasıl kullanıldığı görmek amacıyla bir uygulamayı analiz edebilir. Qlik Precedents Service, bir uygulamada insight danışmanı her açıldığında uygulamaları analiz eder. Hizmet, grafiklerdeki ana öğeleri ve veri alanlarının kullanımını inceler. Bu, insight danışmanına uygulamanın veri modeli için toplamalar, boyutlar ve hesaplamalar oluşturmaya yönelik önceki etkileşimleri öğretir.

Uygulama analizi, alanlardaki verileri incelemez; yalnızca veri tablolarını, alan adlarını ve bunların nasıl kullanıldığını inceler. Insight danışmanı içeren tüm uygulamalar için uygulama analizi etkinleştirilir. Insight danışmanının daha sonra, o uygulamadan alınan önceki etkileşimleri öğrenmesini istemiyorsanız uygulamada insight danışmanını devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir uygulamada Insight danışmanını devre dışı bırakma

Aşağıdakileri yapın:

  1. Varlıklar panelinde, sayfa düzenleme modunda Ò öğesine tıklayın.
  2. Yeni oluştur'a tıklayın.
  3. Ad bölümüne DISABLE_INSIGHTS yazın.
  4. Tanım bölümüne herhangi bir değer yazın.
  5. Kapat'a tıklayın.
  6. Uygulamayı yenileyin.