Hikaye anlatımı görünümü

Uygulamaya genel bakıştan veya sayfa görünümünden Story Mode seçeneğine ve ardından bir hikayeye tıklayarak hikayeyi açabilirsiniz.

Hikaye anlatımı görünümünde şunları yapabilirsiniz:

  • Veri keşiflerinizi temel alan bilgileri ve fikirleri sunmak için hikayeler oluşturma.
  • Bir kitleye sunulabilecek bir hikaye oynatma.
  • Bir hikaye yayınlama.
Note: Yayınlama, Qlik Sense Desktop uygulamasında desteklenmez.

Oluşturma (düzenleme)

Görselleştirmelerinizin anlık görüntülerini kullanarak hikayeler oluşturursunuz. Hikayelerin iyi görünmesini sağlamak için farklı türden görsel efektler ve metin, şekiller, görüntüler ve efektler gibi içerikler ekleyebilirsiniz.

Quarterly Trend çizgi grafiğinin anlık görüntüsünü içeren hikaye anlatımı oluşturma görünümü.

Storytelling building view.

 

A: Araç Çubuğu

Araç çubuğu, genel menüyü ve kullanışlı komutları içerir.

Araç çubuğu seçenekleri
UI öğesi Açıklama

Uygulamanızda gerçekleştirebileceğiniz eylemler ve navigasyon seçeneklerini içeren genel menü.

Sekmeli göz atma ve genel menü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sekmeleri kullanarak gezinme.

Veri

Veri görevleri gerçekleştirmek için sekmeye tıklayın. Örneğin, Veri yöneticisi'nde veya Veri yükleme düzenleyicisi'nde veri yükleyebilir ya da Veri modeli görüntüleyicisi'nde veri modelini görüntüleyebilirsiniz.

Veri sekmesi, siz uygulamanın sahibi olmadığınız sürece, yayınlanan bir uygulamada mevcut olmaz. Bu durumda yalnızca Veri modeli görüntüleyicisi'ni açabilirsiniz.

Analiz

Analiz görevleri gerçekleştirmek için sekmeye tıklayın. Örneğin, tablolar ve grafikler oluşturabilir veya bunlar üzerinde etkileşimli çalışabilirsiniz.

Hikaye

Uygulamanızda hikayeler oluşturmak için sekmeye tıklayın.

Kaydet Uygulamayı kaydedin. Bu düğme yalnızca Qlik Sense Desktop'ta kullanılabilir.
More Uygulama bilgilerini düzenlemeyi veya uygulama seçeneklerini açıp uygulamanıza stil vermeyi seçebileceğiniz uygulama bilgilerini gösterin veya gizleyin.
Story Mode

Uygulamadaki tüm hikayelere ve yeni hikaye oluşturmaya erişim.

Bookmark Uygulamadaki tüm seçim imlerine erişim.
App objects Uygulamadaki tüm sayfalara ve yeni sayfa oluşturmaya erişim.
Note: Uygulama yayınlandıktan sonra, veri yöneticisine, veri yükleme düzenleyicisine veya veri modeli görüntüleyicisine gidemezsiniz.
Note: Uygulama yayınlandıktan sonra, veri ekleyemezsiniz.
Note: Hikayenin yayınlanabilmesi için hikayenizin ait olduğu uygulama da yayınlanmalıdır.
Note: Uygulama yayınlandıktan sonra, uygulama bilgilerini düzenleyemez ve uygulama seçeneklerini açamazsınız.

B: Araçlar ve kütüphaneler

Hikayenizi oluşturmanıza ve iyileştirmenize yardımcı olacak bir grup araç ve kütüphane.

Daha fazla bilgi için bkz. Hikaye araçları.

C: Hikaye zaman çizelgesi

Hikaye zaman çizelgesi, hikayenizin yapısı için genel bir bakış ve kontrol sağlar. Slayt küçük resimlerini kullanarak hikayenin içinde gezinebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Hikaye zaman çizelgesi.

D: Yeni slaytlar

Hikaye zaman çizelgesine eklenecek yeni slaytlar oluşturun.

Slayt ekleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Hikayeye slayt ekleme.

E: Oynat

Başkalarının kullanımına sunmadan önce hikayeyi oynatın.

Daha fazla bilgi için bkz. Hikaye oynatma.

F: Geçerli slayt

Hikaye araçlarından anlık görüntüler, metin, şekiller ve görsel efektler ekleyerek geçerli slaytla çalışırsınız.

Daha fazla bilgi için bkz. Hikaye slaytı.

G: Anlık görüntüler

Yeniden boyutlandırma tutamaçları ile seçili kilidi kaldırılmış slayt öğesi.

Anlık görüntüler seçenekleri
UI öğesi Açıklama
Unlocked Anlık görüntüyü kilitleyin.
Edit

Anlık görüntüyü düzenleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. Slayttaki öğeleri yeniden boyutlandırma ve Anlık görüntünün görünüşünü değiştirme.

Snapshot

Anlık görüntüyü değiştirin.

Daha fazla bilgi için bkz. Bir slaytta anlık görüntüyü değiştirme.

H: Öğeleri düzenle

Slayttaki öğeleri kesin, kopyalayın, yapıştırın ve silin.

Daha fazla bilgi için bkz. Hikaye slaytlarında öğeleri kopyalama ve taşıma ve Öğeleri slayttan silme.

Oynat

Bir hikayeyi oynattığınızda, anlık görüntüleriniz aracılığıyla anlık görüntülerin kaynağı olan görselleştirmelere erişebilirsiniz. Hikayenizde canlı veri sayfaları varsa, tıpkı analiz ederken bir sayfada seçim yaptığınız gibi bu canlı veri sayfalarında da seçimler yapabilirsiniz.

Bu özellikler sayesinde hikayenizi canlandırabilir, kitlenizden gelen soruları yanıtlayabilir ve hikayeyi yeni yönlere taşıyabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Hikaye oynatma.

Hikaye anlatımı görünümünde dokunma hareketleri

Tablo, hikaye anlatımı görünümünde gezinmek için kullanılan dokunma hareketlerini açıklar.

Hikaye anlatımı görünümünde gezinmek için dokunma hareketleri
Dokunma hareketi Açıklama
Dokunma Bir efekt uygulayarak anlık görüntüde bir veri noktasını vurgulayın.
Çift dokunma Bir metin nesnesini veya görüntüyü düzenleyin.
Uzun dokunma ve serbest bırakma Kısayol menüsünü açın.
Uzun dokunma ve sürükleme

Bir slaytı zaman çizelgesinde yeni bir konuma taşıyın.

Bir öğeyi slayt üzerinde taşıyın.

Çekme

Anlık görüntü kütüphanesinde listeyi kaydırın.

Bir hikayeyi oynatırken sonraki veya önceki slayta gidin.

See also: