GetObjectField - grafik fonksiyonu

GetObjectField(), boyutun adını döndürür. Index, döndürülmesi gereken boyutu belirten isteğe bağlı bir tamsayıdır.

Not:

Şu konumlarda bir grafikte bu işlevi kullanamazsınız: başlık, alt başlık, alt bilgi, referans çizgisi ifadesi.

Syntax:  

GetObjectField ([index])

Example:  

GetObjectField(1)