XML

Bu kod belirticisi xml dosyalarını yüklerken kullanılır. XML belirticisi için geçerli seçenekler söz diziminde listelenir.

Note: Qlik Sense uygulamasında DTD dosyaları yükleyemezsiniz.

Syntax:  

xmlsimple

 

See also: