Dize işleçleri

İki dize işleci mevcuttur. Bunlardan biri, işlenenlerin dize değerlerini kullanır ve sonuç olarak bir dize döndürür. Diğeri, işlenenleri karşılaştırır ve eşleşmeyi göstermek için bir boole değeri döndürür.

& Dize birleşimi. İşlem, birbirini izleyen iki işlenen dizesinden oluşan bir metin dizesi döndürür.
 

Example:  

'abc' & 'xyz' şunu döndürür: 'abcxyz'
like Joker karakterlerle dize karşılaştırması. İşleçten önceki dize işleçten sonraki dizeyle eşleşirse, işlem, boole True (-1) sonucunu döndürür. İkinci dize, * (herhangi bir sayıda rastgele karakter) veya ? (bir rastgele karakter) joker karakterlerini içerebilir.
 

Example:  

'abc' like 'a*' şunu döndürür: True (-1)

'abcd' like 'a?c*' şunu döndürür: True (-1)

'abc' like 'a??bc' şunu döndürür: False (0)