QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Sayısal işleçler

Tüm sayısal işleçler, işlenenlerin sayısal değerlerini kullanır ve sonuç olarak bir sayısal değer döndürür.

+ Pozitif sayı (birli işleç) veya aritmetik toplama işlemi işareti. İkili işlem, iki işlenenin toplamını döndürür.
- Negatif sayı (birli işleç) veya aritmetik çıkarma işlemi işareti. Birli işlem, işlenenin -1 ile çarpımını ve ikili işlem iki işlenen arasında farkını döndürür.
* Aritmetik çarpma işlemi. İşlem iki işlenenin ürününü döndürür.
/ Aritmetik bölme işlemi. İşlem iki işlenen arasındaki oranı döndürür.