Count - kod fonksiyonu

Count(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, ifadedeki toplanmış değerlerin sayısını döndürür.

Syntax:  

Count( [distinct ] expr)

Return data type: tamsayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Expression Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
distinct İfadeden önce distinct sözcüğü varsa tüm çoğaltmalar göz ardı edilir.

Examples and results:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamamızdaki bir sayfaya ekleyin.

Aşağıdaki sonuç sütunuyla aynı görünümü elde etmek için özellikler panelinde, Sıralama altında, Otomatik'ten Özel'e geçin ve sayısal ve alfabetik sıralamanın seçimini kaldırın.

Örnek Sonuç

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Count1:

LOAD Customer,Count(OrderNumber) as OrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

Customer OrdersByCustomer

Astrida 3

Betacab 3

Canutility 2

Divadip 2

Customer boyutu sayfadaki tabloya dahil edildiği sürece. Aksi takdirde OrdersByCustomer için sonuç 3, 2 olur.

Önceki örnekte olduğu gibi Temp tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

TotalOrderNumber

10

İlk örnekte olduğu gibi Temp tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

LOAD Count(distinct OrderNumber) as TotalOrdersNumber Resident Temp;

TotalOrderNumber

9

Çünkü aynı değere (1) sahip iki OrderNumber değeri var.