Uygulamayı bulut hub'larına etiketler ile yayınlama

Uygulamaları, yazma erişiminizin olduğu bulut hub'larında etiketlerle yayınlayabilirsiniz. Bunu bir klasörde yayınlamayla aynı anda yaparsınız. Zaten bir klasörde olan uygulamalar da etiketler ile bulut hub'ında yayınlanabilir.

Uygulama, Qlik Sense Enterprise içindeki bir klasörde yayınlandığında Qlik Sense yöneticiniz tarafından oluşturulan dağıtım ilkeleri, özel uygulama özelliklerini kullanarak etiketli uygulamayı alacak olan hedef bulut hub'larını belirler. Uygulamayı bir klasörde yayınlarken hedef bulut hub'ını, etiketleri ve uygulamaya yönelik erişimi denetleyen uygulama özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca uygulama özelliklerini, bir klasörde zaten yayınlanmış bir uygulama için de geçerli kılabilirsiniz. Bu özellikleri ayarladığınızda Qlik Sense, klasördeki uygulamayı seçilen bulut hub'larına seçilen etiketler ile birlikte kopyalar.

Dağıtımınızda birden çok bulut hub'ı varsa birini seçmeniz gerekir.

Uyarı:

Kısıtlanmış verilerin açığa çıkmasını önlemek için uygulamayı yayınlamadan önce bölüm erişimi ayarlarına sahip ekli dosyaların tümünü kaldırın.

Uygulama yayınlandığında ekli dosyalar dahil edilir. Yayınlanan uygulama kopyalanırsa ekli dosyalar kopyaya dahil edilir. Ancak bölüm erişimi kısıtlamaları ekli dosyalara uygulanırsa, dosyalar kopyalandığında bölüm erişimi ayarları korunmaz, böylece kopyalanan uygulamanın kullanıcıları ekli dosyalardaki tüm verileri görebilir.

Yayınlanmış bir uygulamayı, kendisine uygulanan uygulama özelliklerini kaldırarak bir bulut hub'ından kaldırabilirsiniz. Ayrıca uygulamayı silerek de bulut hub'ından kaldırabilirsiniz.

Uygulamayı bulut hub'larına etiketler ile yayınlama

Not:

Etiketler, hedef bulut hub'ı ve kullanıcı grubu erişimi özel özellikleri, Qlik Sense yöneticiniz tarafından belirlenir. Adlar, bu işlemde kullanılan adlardan farklılık gösterebilir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Qlik Sense Enterprise hub'ında Çalışma içinde uygulamaya sağ tıklayın ve sonra Yayınla'yı seçin.

 2. Klasör adı aşağı açılan listesinde bir klasör seçin.

  Not: Yalnızca bir klasöre erişiminiz varsa açılır liste bulunmaz.
 3. Not: Bir klasörde birden çok aynı ada sahip uygulama yayınlamak mümkündür. Klasörde aynı ad ile yayınlanan uygulamalar olduğunda Qlik Sense bunu belirtir.
 4. İsteğe bağlı olarak Uygulama adı alanında uygulamayı yeniden adlandırabilirsiniz. Bu alan, hub'dan seçtiğiniz uygulamanın adını görüntüler.

 5. Yönet'e tıklayın.
 6. Uygulama özelliklerinde, collections seçeneğini belirleyin ve sonra etiketleri seçin.
 7. Dağıtımınızda birden çok bulut hub'ı varsa distribution seçeneğini belirleyin ve sonra bulut hub'larını seçin.
 8. Dağıtımınız erişim denetimi kullanıyorsa groupswithaccess seçeneğini belirleyin ve sonra kullanıcı gruplarını seçin.
 9. Uygula'ya tıklayın.
 10. Yayınla'ya tıklayın.

Yayınlanan uygulama, Özellikleri yönet diyalog penceresinden seçilen etiketler ile hem bulut hub'larında hem de seçili klasörde yer alır. Yayınlanan bölümünde, yayınlanan uygulamaya yönelik bulunduğu klasöre bağlayan bir giriş görürsünüz.

Qlik Sense yöneticiniz tarafından belirlenen dağıtım ilkeleri, dağıtımın gerekli olduğunu belirlerse uygulamanın bulut hub'ına dağıtımı yapılır. Uygulama, koleksiyonlar uygulama özel özelliği tarafından belirtilen etiketlerle kullanılabilir.

Not:

Uygulamanızın boyutuna bağlı olarak, uygulamanızın bulut hub'ında görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Klasörde yayınlanmış bir uygulamayı bir koleksiyonda yayınlama

Not:

Etiketler, hedef bulut hub'ı ve kullanıcı grubu erişimi özel özellikleri, Qlik Sense yöneticiniz tarafından belirlenir. Adlar, bu işlemde kullanılan adlardan farklılık gösterebilir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Klasörde uygulamaya sağ tıklayın ve Özellikleri yönet'i seçin.

 2. Uygulama özelliklerinde, özellikler listesinden collections seçeneğini belirleyin ve etiketleri seçin.
 3. Dağıtımınızın birden çok bulut hub'ı varsa özellikler listesinden distribution seçeneğini belirleyin ve bulut hub'larını seçin.
 4. Dağıtımınız erişim denetimi kullanıyorsa özellikler listesinden groupswithaccess seçeneğini belirleyin ve kullanıcı gruplarını seçin.
 5. Uygula'ya tıklayın.

Yayınlanan uygulama, Özellikleri yönet diyalog penceresinden seçilen etiketler ile hem bulut hub'larında hem de seçili klasörde yer alır.

Qlik Sense yöneticiniz tarafından belirlenen dağıtım ilkeleri, dağıtımın gerekli olduğunu belirlerse uygulamanın bulut hub'ına dağıtımı yapılır. Uygulama, koleksiyonlar uygulama özel özelliği tarafından belirtilen etiketlerle kullanılabilir.

Not:

Uygulamanızın boyutuna bağlı olarak, uygulamanızın bulut hub'ında görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Yayınlanmış uygulamanın etiketlerini, bulut hub'larını veya kullanıcı erişimi ayarlarını değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Klasörde uygulamaya sağ tıklayın ve Özellikleri yönet'i seçin.
 2. Uygulamayı yeni etiketlere veya bulut hub'larına eklemek veya kullanıcı grubu erişimi eklemek için uygulama özelliğini ve yeni değerleri seçin.
 3. Uygulamayı bir etiketten veya bulut hub'ından kaldırmak ya da grup erişimini kaldırmak için özellik adında E seçeneğine tıklayın.
 4. Uygula'ya tıklayın.

Yayınlanan uygulama artık seçilen etiketlerle seçilen bulut hub'larında yer alır.

Qlik Sense yöneticiniz tarafından belirlenen dağıtım ilkeleri, dağıtımın gerekli olduğunu belirlerse uygulamanın bulut hub'ına dağıtımı yapılır. Uygulama, koleksiyonlar uygulama özel özelliği tarafından belirtilen etiketlerle kullanılabilir.

Not:

Uygulamanızın boyutuna bağlı olarak, uygulamanızın bulut hub'ında görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Uygulamadan etiketi kaldırma

Aşağıdakileri yapın:

 • Qlik Sense Enterprise hub'ında uygulamaya sağ tıklayın ve sonra Özellikleri yönet'i seçin. Etiketlerde E seçeneğine tıklayın ve sonra Uygula'ya tıklayın.

Uygulama, seçili etiketlerden kaldırılır.