Özellikler paneli

Özellikler paneli, bir görselleştirme veya sayfa düzenlenirken sağ tarafta kullanılabilir. Gizliyse sağ alt köşedeki Özellikleri göster open right panel seçeneğine tıklayın.

Düzenlediğiniz görselleştirmeye bağlı olarak, farklı ayar seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Genellikle şunları yapabilirsiniz:

  • Başlıkları düzenleme
  • Boyutlar ve hesaplamalar ekleme ve nasıl görüntülendiklerini belirtme
  • Sıralama düzenini ve sıralama ölçütlerini ayarlama
  • Görselleştirmenin sayfalarda görünme biçimini değiştirme
  • Görselleştirme, görselleştirme hesaplamaları ve boyutları için açıklama görüntülemeyi etkinleştirme
Not: Bağlı görselleştirmeleri düzenleyemezsiniz ancak ana öğeler bölümünden ana görselleştirmeyi düzenlemeyi seçebilirsiniz. Değişiklikler ana görselleştirmenin tüm örneklerine uygulanır.