Direct Discovery erişimini günlüğe kaydetme

Veri kaynağına aktarılan Direct Discovery SQL deyimleri veritabanı bağlantısının izleme dosyalarına kaydedilebilir. Standart ODBC bağlantısı için, izleme ODBC Veri Kaynağı Yöneticisiyle birlikte başlatılır:

ODBC Data Source Administrator dialog.

Ortaya çıkan izleme dosyası, kullanıcı seçimleri ve etkileşimleri aracılığıyla oluşturulan SQL deyimlerinin ayrıntılarını belirtir.