QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Direct Discovery erişimini günlüğe kaydetme

Veri kaynağına aktarılan Direct Discovery SQL deyimleri veritabanı bağlantısının izleme dosyalarına kaydedilebilir. Standart ODBC bağlantısı için, izleme ODBC Veri Kaynağı Yöneticisiyle birlikte başlatılır:

ODBC Data Source Administrator dialog.

Ortaya çıkan izleme dosyası, kullanıcı seçimleri ve etkileşimleri aracılığıyla oluşturulan SQL deyimlerinin ayrıntılarını belirtir.