Veri modeli görüntüleyicisi

Veri modeli görüntüleyicisi, uygulamanın veri yapısına ilişkin bir genel bakış sunar. Tablolar ve alanlar hakkında ayrıntılı meta verileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca veri alanlarından boyutlar ve hesaplamalar oluşturabilirsiniz.

Note: Direct Discovery tabloları, Direct Discovery Field. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Direct Discovery ile büyük veri kümelerine erişim.
Veri modeli görüntüleyicisi, bir uygulamanın veri yapısı için bir genel görünüm görüntüler.

Data model viewer.

A: Araç çubuğu

Araç çubuğu; gezinti menüsünü, genel menüyü ve diğer kullanışlı komutları içerir.

Araç çubuğu seçenekleri
UI öğesi Açıklama

Uygulamanızda gerçekleştirebileceğiniz eylemler ve navigasyon seçeneklerini içeren genel menü.

Sekmeli göz atma ve genel menü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sekmeleri kullanarak gezinme.

Veri

Veri görevleri gerçekleştirmek için sekmeye tıklayın. Örneğin, Veri yöneticisi'nde veya Veri yükleme düzenleyicisi'nde veri yükleyebilir ya da Veri modeli görüntüleyicisi'nde veri modelini görüntüleyebilirsiniz.

Veri sekmesi, siz uygulamanın sahibi olmadığınız sürece, yayınlanan bir uygulamada mevcut olmaz. Bu durumda yalnızca Veri modeli görüntüleyicisi'ni açabilirsiniz.

Analiz

Analiz görevleri gerçekleştirmek için sekmeye tıklayın. Örneğin, tablolar ve grafikler oluşturabilir veya bunlar üzerinde etkileşimli çalışabilirsiniz.

Hikaye

Uygulamanızda hikayeler oluşturmak için sekmeye tıklayın.

Kaydet Değişiklikleri kaydedin.
More Uygulama bilgilerini düzenlemeyi veya uygulama seçeneklerini açıp uygulamanıza stil vermeyi seçebileceğiniz uygulama bilgilerini gösterin veya gizleyin.
Collapse Tüm tabloları yalnızca tablo adını gösterecek şekilde daraltın.
Reduce Tüm tabloların boyutunu, tablo adını ve diğer tablolarla ilişkilendirmeleri olan tüm alanları gösterecek şekilde küçültün.
Expand Tüm tabloları, tüm alanları gösterecek şekilde genişletin.
Scatter chart Dahili tablo görünümü - yapay alanlar içeren Qlik Sense veri modeli.
Data model Kaynak tablo görünümü - kaynak veri tablolarının veri modeli.
Grid View Kılavuz çizgisi düzeni, Otomatik düzen ve Düzeni geri yükle seçeneklerine sahip düzen menüsü.
open bottom panel Ön izleme bölmesini açıp kapatın.

B: Genel Bakış

Uygulamadaki tüm tabloların ve alanların genel görünümü ve aralarındaki ilişkilendirmeler. Y, Z seçeneğine tıklayarak veya sürgüyü kullanarak yakınlaştırma düzeyini değiştirebilirsiniz. Yakınlaştırma düzeyini 1:1 oranına geri getirmek için ü seçeneğine tıklayın.

Tablo düzenini (konumlar ve boyutlar), Locked. Tablo düzeninin kilidini kaldırmak için Unlocked.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri modelini görüntüleme.

C: Önizleme bölmesi

Tablolar ve alanlar hakkındaki ayrıntıların bulunduğu ön izleme bölmesi.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri modeli görüntüleyicisindeki tabloların ve alanların ön izlemesi.

See also: