Seçim imi seçimlerini uygulama

Bir seçim iminde kaydedilen seçimleri uygulamadaki tüm sayfalara ve görselleştirmelere uygulayabilirsiniz.

Seçilenleri uygula

Aşağıdakileri yapın:

  1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki > seçeneğine tıklayın.

  2. Seçimleri uygulamak istediğiniz seçim imine uzun basın veya sağ tıklayın ve Yalnızca seçimleri uygula'ya tıklayın.

Seçim iminde kayıtlı seçimler uygulanır. Önceki tüm seçimler temizlenir.

Seçimleri uygulama ve sayfaya gitme

Aşağıdakileri yapın:

  1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki > seçeneğine tıklayın.

  2. Seçimleri uygulamak istediğiniz seçim imine tıklayın.

Seçim iminde kayıtlı seçimler uygulanır ve seçim iminin kaynağı olan sayfa görüntülenir. Önceki tüm seçimler temizlenir.

İpucu: Aynı prosedürleri kullanarak uygulamaya genel bakıştan da seçim imi seçimlerini uygulayabilirsiniz.