Uygulama oluşturma

Bir uygulama oluştururken yapmanız gereken ilk şey, onun için boş bir yer tutucu oluşturmaktır. Uygulama yer tutucusunu hub'dan oluşturursunuz.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Hub'da Yeni uygulama oluştur'a tıklayın.
  2. Uygulamanıza bir ad verin.
  3. Oluştur'u seçin.

    Uygulama oluşturulur.

  4. Uygulamayı aç'a tıklayın.

    Uygulama, uygulamaya genel bakışta açılır.

Sonraki adım, yeni uygulamaya veri eklemektir.

Veri ekleme hakkında bilgi için bkz. Uygulamaya veri ekleme.