Pasta grafiği

Pasta grafiği, değerler arasındaki ilişkiyi ve tek değerin toplama ilişkisini gösterir. Yalnızca olumlu değerleri olan tek bir veri diziniz olduğunda pasta grafiğini kullanabilirsiniz.

Pasta grafiğinde, boyutlar hesaplama değerinin kesimlerini oluşturur. Pasta grafiğine bir hesaplama ve bir boyut ekleyebilirsiniz.

Pasta grafiğinde bölge başına satışlar.

Pie chart.

Ne zaman kullanılır?

Pasta grafiğinin temel kullanım amacı, belirli bir kesimi toplamla karşılaştırmaktır. Pasta grafiği, özellikle evet/hayır veya kuyruğa alınmış/sonlandırılmış gibi yalnızca iki kesim olduğunda yararlı olur.

İki pasta grafiğin sonuçlarını karşılaştırmanız önerilmez.

Avantajlar

Pasta grafiği, birkaç kesim boyut olarak kullanıldığında oranların hemen anlaşılmasını sağlar. 10 veya daha az kesim kullandığınızda, pasta grafiği görsel verimliliğini korur.

Dezavantajlar

Özellikle birçok kesime sahip bir pasta grafiğinin farklı kesimlerini karşılaştırmak zor olabilir.

Pasta grafiği, görselleştirdiği değerler için çok fazla alan kaplar.

Pasta grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada pasta grafiği oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Varlıklar panelinde, boş bir pasta grafiğini sayfaya sürükleyin.
  2. Boyut ekle'ye tıklayın ve bir boyut veya alan seçin.
  3. Hesaplama ekle'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.

Bir pasta grafiğinde varsayılan olarak aşağıdaki ayarlar kullanılır:

  • İlk 10 kesim, saat yönünde azalan boyut sırasıyla gösterilir.
  • Renkler boyutlara göre gösterilir.
  • Değer etiketleri yüzde olarak gösterilir.

Pasta grafiği oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünümünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.