Histogram özellikleri

Araç çubuğunda @Düzenle seçeneğine ve düzenlemek istediğiniz görselleştirmeye tıklayarak görselleştirme için özellikler panelini açarsınız.

Özellikler paneli gizliyse, sağ alt köşede h seçeneğine tıklayarak açın.

Note: Görselleştirmenin sağ üst köşesinde é varsa görselleştirme ana öğeye bağlanır. Bağlı bir görselleştirmeyi düzenleyemezsiniz, ancak ana öğeyi düzenleyebilirsiniz. Görselleştirmeyi düzenlenebilir kılmak için bağlantısını da kaldırabilirsiniz.
Note: Özellikler panelindeki ayarlardan bazıları, yalnızca birden fazla boyut veya hesaplama kullanmanız ya da diğer seçenekleri kullanılabilir kılan bir seçeneği seçmeniz gibi belirli koşullarda kullanılabilir.

Veri

Alan eklemek için Ekle'ye tıklayın.

Alanlar

Alan ayarları
UI öğesi Açıklama
<Alan adı>

Alan ayarlarını açmak için alan adına tıklayın.

Alanı silmek isterseniz, alana uzun basın/sağ tıklayın ve diyalog penceresinde Sil'i seçin. Alternatif olarak, alana ve SilÖ seçeneğine tıklayın.

Alan

Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir. İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın.

Etiket Alan için bir etiket girin.
null değerlerini dahil et Seçildiğinde, tüm null boyutlarının hesaplama değerleri görselleştirmede bir boyut öğesi olarak özetlenir ve sunulur. Tüm null değerleri boşluklar ve çizgiler (-) olarak görüntülenir.
Ekle

Veri sekmesinde, Alanlar altında, Ekle'ye tıklayarak kullanılabilir Alanlar listesini açın. Kullanmak istediğiniz alanı seçin.

İfade düzenleyicisinde bir alan oluşturmak için 3 seçeneğine de tıklayabilirsiniz. Bir alan oluşturmanın diğer bir yolu da ifadeyi doğrudan metin kutusuna yazmaktır. Bu şekilde eklenen ifadeler eşittir işareti (=) ile başlamalıdır. Hesaplanmış bir alan örneği aşağıda verilmiştir:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Ekle seçeneği griyse daha fazla alan ekleyemezsiniz.

Alternatif ekle Alternatif alanlar, bir görselleştirmeye eklenen alanlardır; ancak bir kullanıcı görsel araştırma sırasında görüntülenecek alanları belirleyinceye kadar bunlar görüntülenmez.

Histogram ayarları

Histogram ayarları
UI öğesi Açıklama
Sütunlar

ÇubuklarOtomatik veya Özel olarak ayarlayabilirsiniz:

Otomatik, verileri geçerli veri seçimine göre en uygun sayıda sütuna böler. Başka herhangi bir ayar yapmanıza gerek yoktur. Hesaplama Sturge formülü kullanılarak yapılır.

Özel, verileri sütunlara nasıl ayıracağınızı belirlemenizi sağlar.

Sütun sayısı Verilerinizi bölmek istediğiniz sütunların Maksimum sayısını belirleyin.
Sütun genişliği (x ekseni)

Her sütunun ne kadar geniş olabileceğini belirlemek için Genişlik değerini ayarlayın. Bu, x ekseninin üzerindeki değerlere göre belirlenir.

Uzaklık ayarını değiştirerek sütunları birbirinden uzaklaştırabilirsiniz.

Example:  

Genişlik değerini 2 olarak ayarlar ve varsayılan Uzaklık ayarını 0 olarak bırakırsanız sütunlarınız 0 - 2, 2 - 4, 4 - 6 vb. şeklinde tanımlanabilir. Genişlik değerini 1 olarak değiştirirseniz sütunlarınız -1 - 1, 1 - 3, 3 - 5 vb. şeklinde tanımlanır.

Yalnızca farklı değerleri say Çoğaltılmış değerleri hariç tutmak için bu seçeneği belirleyin.

Eklentiler

Eklentilerin ayarları
UI öğesi Açıklama
Veri işleme

Sıfır değerlerini dahil et Seçimi kaldırıldığında, "0" değerine sahip hesaplamalar sunuma dahil edilmez. Birden fazla hesaplama değeri varsa tüm hesaplama değerlerinde sunumdan hariç tutulacak "0" değeri olmalıdır.

Hesaplama koşulu: Nesnenin görüntülenmesi için yerine getirilmesi gereken (gerçek) bir koşul ayarlamak amacıyla bu metin alanında bir ifade belirtin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Örnek: count(distinct Team)<3. Koşul yerine getirilmezse Görüntülenen ileti bölümüne girilen ileti veya ifade görüntülenir.

Hesaplama koşulu, bir grafik veya tablo çok büyük olduğunda ve görselleştirmenin yavaş yanıt vermesine neden olduğunda yararlı olur. Hesaplama koşulu, bir kullanıcı seçimleri uygulayıp verileri daha yönetilebilir bir düzeye filtreleyene dek bir nesnenin gösterilmemesini sağlayarak yardımcı olabilir.

Referans çizgileri

Referans çizgisi ekle: Yeni bir referans çizgisi eklemek için tıklayın.

Göster: Seçildiğinde referans çizgisi görüntülenir.

Etiket: Referans çizgisi için bir etiket girin.

Renk: Renk seçicide, referans çizgisinin ve etiketin rengini seçin.

Referans çizgisi ifadesi: Referans çizgisi için bir değer veya ifade girin. İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın.

Sil: Referans çizgisini kaldırmak için tıklayın.

Görünüş

Görünüş ayarları
UI öğesi Açıklama

Genel

Başlıkları göster: Filtre bölmeleri ve metin ve resim görselleştirmeleri hariç tüm görselleştirmelerde varsayılan olarak Açık'tır.

Başlık, Alt başlık ve Dipnot'u girin. Varsayılan olarak, dize metin dizesi olarak yorumlanır. Bununla birlikte, bir ifade için metin alanını veya metin ve ifadenin birleşimini de kullanabilirsiniz. Bir dizenin başındaki eşittir işareti (=), bir ifade içerdiğini gösterir.

İfade düzenleyicisini kullanarak bir ifade oluşturmak isterseniz 3 seçeneğine tıklayın.

Example:  

Tırnak işaretleriyle birlikte şu dizenin kullanıldığını varsayalım: 'Sales: ' & Sum(Sales).

Varsayılan olarak, dize bir metin dizesi olarak yorumlanır ve örnekte sunulduğu gibi görüntülenir. Ancak dizeye bir eşittir işaretiyle başlarsanız (='Sales: ' & Sum(Sales)), dize bunun yerine bir ifade olarak yorumlanır. Çıktı Sales: <ifade değeri>olur, <ifade değeri> hesaplanan değerdir.

Ayrıntıları göster:  Kullanıcıların açıklamalar, hesaplamalar ve boyutlar gibi ayrıntıları görüntülemeyi seçmesine izin vermek istiyorsanız Göster ayarını belirleyin.

Sunum

Kılavuz çizgisi aralığı: Yatay kılavuz çizgilerini özelleştirmek istiyorsanız bunu Özel olarak ayarlayın. Şunlardan birini seçebilirsiniz: Çizgi yok, Orta veya Dar.

Değer etiketleri: Varsayılan olarak Kapalı'dır. Otomatik ayarında, yeteri kadar alan olduğunda değer etiketleri görüntülenir.

Renkler

Histogramın yalnızca sütun rengini belirleyebilirsiniz.

Y ekseni: Sıklık

Etiketler ve başlık: Hangi başlık ve etiketlerin görüntüleneceğini seçin.

Konum: Frekans ekseninin nerede görüntüleneceğini seçin.

Ölçek: Frekans ekseni ölçeğinin aralığını ayarlayın.

Aralık: Select to set the min value, the max value, or both. Min. değer, maks. değerden büyük olamaz. Değerler için ifadeler kullanabilirsiniz.

Etiket: Frekans ekseni için etiketi ayarlayın.

X ekseni: <Alan>

Etiketler ve başlık: Hangi başlık ve etiketlerin görüntüleneceğini seçin.

Konum: Alan ekseninin nerede görüntüleneceğini seçin.