StateName - grafik fonksiyonu

StateName(), içinde kullanıldığı görselleştirmenin alternatif durum adını döndürür. StateName, örneğin bir görselleştirmenin durumu değiştirildiğinde bunu yansıtan dinamik metinler ve renkler içeren görselleştirmeler oluşturmak için kullanılabilir. Bu işlev grafik ifadelerinde kullanılabilir, ancak ifadenin başvurduğu durumu belirlemek için kullanılamaz.

Syntax:  

StateName ()

Note: Alternatif durumlar, yalnızca Qlik Engine JSON API kullanılarak tanımlanabilir ve atanabilir.

Example 1:  

Dinamik Metin

='Region - ' & if(StateName() = '$', 'Default', StateName())

Example 2:  

Dinamik Renkler

if(StateName() = 'Group 1', rgb(152, 171, 206),

if(StateName() = 'Group 2', rgb(187, 200, 179),

rgb(210, 210, 210)

)

)