Num - kod ve grafik fonksiyonu

Num(); bir biçim dizesi, isteğe bağlı ondalık ve binlik ayırıcılar sağlanmadığı sürece, bir ifadeyi veriyükleme komut dosyasındaki sistem değişkenlerinde ve işletim sisteminde ayarlanan sayı biçiminde sayısal olarak biçimlendirir.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Return data type: dual

Arguments:   

Bağımsız Değişken Açıklama
number

Biçimlendirilecek sayı.

format Sonuçta elde edilen tarih dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlanmış tarih biçimi kullanılır.
dec_sep Ondalık sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, veri kod dosyasında ayarlanmış MoneyDecimalSep değeri kullanılır.
thou_sep Binlik sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, veri kod dosyasında ayarlanmış MoneyThousandSep değeri kullanılır.