Bulut hub koleksiyonlarında yayınlama

Uygulamalarınızı Qlik Sense Enterprise hub'ına erişimi olmayan kullanıcıların kullanımına sunmak istiyorsanız bu uygulamaları bir bulut hub'ındaki koleksiyonlarda yayınlayabilirsiniz.

Çoklu bulutun etkinleştirildiği bir Qlik Sense dağıtımında Qlik Sense yöneticisi bulut hub'ında koleksiyonlar oluşturur. Ardından Qlik Sense yöneticisi uygulamalarınız için klasörler oluşturur. Uygulama özelliklerinde seçili bir koleksiyonu olan bir uygulamayı, dağıtım ilkesi olan bir klasörde yayınladığınızda veya bu klasöre taşıdığınızda Qlik Sense uygulamayı bulut hub'ına kopyalar.

Koleksiyonlar

Koleksiyonlar, bulut hub'ındaki uygulamaları gruplandırmanın bir yoludur. Genel ve özel koleksiyonlar vardır.

Uygun ayrıcalıkları olan uygulama geliştiricileri, genel koleksiyonlarda uygulama yayınlayabilir. Dağıtımınıza bağlı olarak koleksiyonlar birden çok bulut hub'ında yer alabilir. Koleksiyonlardaki uygulamalar, klasördeki uygulama her güncellendiğinde otomatik olarak güncellenir.

Uygun erişim hakları olan tüketiciler genel koleksiyonları görüntüleyebilir. Uygulama tüketicileri uygulamalarla etkileşim kurabilir. Örneğin, verilerde seçimler yapabilir. Ancak uygulamaları güncelleyemez veya daha fazla geliştiremezler. Örneğin sayfalar, grafikler ve hikayeler oluşturamazlar.

Uygulama tüketicileri ek olarak uygulamaları düzenlemek için özel koleksiyonlar oluşturabilir. Uygulama tüketicisi tarafından oluşturulan  özel koleksiyon, yalnızca kendisi tarafından görüntülenebilir.

Note:

Qlik Sense yöneticiniz, klasörlerden koleksiyonlara dağıtmak için gerekli olan ek uygulama özelliklerini ayarlayabilir.

Klasörler ve koleksiyonlar

Qlik Sense yöneticisi, ekli uygulama özellikleri olan yayınlanan uygulamaları, bir bulut hub'ındaki bir veya daha fazla koleksiyona dağıtan bir dağıtım ilkesine sahip olabilir.

Uygulama, Qlik Sense Enterprise içindeki bir klasörde yayınlandığında dağıtım ilkeleri, uygulamayı koleksiyonlarına alacak olan hedef bulut hub'larını belirler. Qlik Sense Enterprise hub'ında yayınlarken hedef bulut hub'ı ve koleksiyonları denetleyen uygulama özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Yayınladığınız veya uygulama özelliklerini değiştirdiğiniz her seferde Qlik Sense Enterprise, uygulamayı klasörden koleksiyona kopyalar. Her bir dağıtıma ilişkin hedef, Qlik Sense yöneticiniz tarafından yönetilen dağıtım ilkeleri ile denetlenir.

Uygulamalar yalnızca bir klasörde yayınlanabilir ancak birden fazla koleksiyon ve bulut hub'ında yayınlanabilirler.

Tip:

Yöneticiniz klasör özelliklerinde en son eşleştirmenin zamanını görebilir.

Kuruluşunuza bağlı olarak uygulamayı kaldırmak yerine uygulamaları hiçbir dağıtım ilkesi olmayan bir arşiv klasörüne taşımayı tercih edebilirsiniz.

Koleksiyondaki uygulamalar herhangi bir diğer Qlik Sense Enterprise klasöründeki bir uygulama gibi Qlik Sense Enterprise hub'ında değiştirilebilir. Qlik Sense Enterprise hub'ında Şunları yapabilirsiniz:

  • Klasördeki uygulamaları çoğaltın.
  • Uygulamayı klasörde yeniden yayınlayın.
  • Uygulama özel özelliklerini yönetme
  • Uygulamayı Yayınlanan'da düzenleyin veya açın.

Qlik Sense Enterprise içindeki açık bir uygulamada şunları yapabilirsiniz:

  • Kişisel sayfaları ve hikayeleri yayınlayın ve yayından kaldırın.
  • Uygulamaya temel sayfalar ve hikayeler ekleyin veya bunları uygulamadan kaldırın.