İfade düzenleyicisi

İfade düzenleyicisi, uygulamadaki verilere göre hesaplamalar yapmak için kullanılan ifadeleri oluşturduğunuz yerdir.

İfade düzenleyicisini aç'a (3) tıklayarak İfade ekle veya İfade düzenle iletişim penceresini açarsınız. Bu düğme, özellikler panelindeki çoğu seçenek için ve boyutlar veya hesaplamalar oluştururken kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için bkz. İfade düzenleyicisiyle çalışma ve Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Aşağıdaki resim; İfade düzenleyicisi'ni Alanlar bölümü açık, Benzersiz ve Toplam seçenekleri etkinleştirilmiş ve ifade alanına bir ifade girilmiş şekilde gösterir.

İfade düzenleyicisinde, uygulamadaki verilere göre hesaplamalar yapmak için ifadeler oluşturursunuz.

Add expression view.

A: İfade alanı

İfade düzenleyicisinde, ifadeyi ifade alanına yazarak girersiniz. İfadeye bir fonksiyonun adını yazdığınızda, fonksiyonu düzgün bir şekilde girmenizi sağlamak için bağımsız değişkenler ve niteleyiciler dahil bilgi sağlayan bir araç ipucu açılır.

Note: Bazı grafik fonksiyonları için araç ipucu ALL niteleyicisini gösterir. ALL niteleyicisini kullanmamanız önerilir. Bunun yerine, set ifadesini {1} kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz. Set analizi ve set ifadeleri.

B: Alanlar bölümü

İfade düzenleyicisine girilecek bazı ortak ifadeler oluşturmak için belirli bir tablodan bir alan ve ortak bir toplama işlevi seçin. Sistem alanlarını da seçebilirsiniz.

Toplama fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Temel toplama işlevleri, Sayaç toplama işlevleri ve İstatistiksel toplama işlevleri.

Sistem alanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Sistem alanları

C: Cümleler

Bazı toplama işlevleri benzersiz veya toplam cümlesiyle birlikte kullanılır. Toplama işleviyle birlikte eklemek için her bir cümle için onay kutusunu kullanın. Her bir cümle bağımsız olarak kullanılabilir.

D: İşlevler bölümü

İfade düzenleyicisine eklenecek daha karmaşık ifadeler oluşturmak için belirli bir kategoriden bir işlev seçin. Küçük bir söz dizimi şablonu her bir işlevin nasıl kullanıldığını gösterir.

Daha fazla bilgi için bkz. Kodlarda ve grafik ifadelerinde fonksiyonlar.

E: Değişkenler bölümü

Değişkenleri seçin ve bunları ifadelerinize ekleyin. Varsa, her bir değişkenin tanımı ve değeri gösterilir. Ayrıca sistem değişkenleri eklemeyi de seçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. İfadelerde değişkenleri kullanma.

Note: Yardım düğmesine (D) tıklayarak yardım modunu etkinleştirebilirsiniz. Etkin olduğunda, ifade düzenleyicisindeki tüm fonksiyonlar köprü gibi işlev sunar. Bunlardan herhangi birine tıklandığında, o fonksiyon için yardım bölümünün tarayıcı sekmesi açılır. Bir fonksiyona tıklandığında yardım modundan çıkılır.
Note: Direct Discovery alanları, ifade düzenleyicisindeki alanlar listesinde özel olarak gösterilmeden listelenir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Direct Discovery ile büyük veri kümelerine erişim.