Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Tablolardaki seçimler

Boyut sütunlarında tıklama veya çizim yaparak tabloda seçimler yapabilirsiniz.

Hesaplama değerleri seçilemez. Bir seçim yaptığınızda, bu her zaman seçtiğiniz boyut değerleri olur. Bir kerede yalnızca bir sütunda seçimler yapabilirsiniz.

Customer boyutunda seçilen üç alan içeren tablo.

Table with selected fields in a dimension.

Satırın seçimini kaldırmak için satıra tıklayın. Bir seçimi onaylamak için Checkmark seçeneğine veya görselleştirmenin dışına tıklayın. Enter tuşuna da basabilirsiniz. İptal etmek için Cancel seçeneğine tıklayın veya Esc tuşuna basın. Onaylarsanız, seçim tabloyla ilişkili tüm görselleştirmelere yansıtılır.

null olan boyut değerlerini seçemezsiniz. Tablodaki null değerler çizgi (-) şeklinde sunulur. Geçerli boyut değerleri olmayan satırlar seçime dahil edilmeyecektir.

Daha fazla bilgi