Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Düğme

Düğmeleri kullanarak şunları yapabilirsiniz:

 • Uygulamanızda kolay seçim ve gezinti için hızlı bağlantılar ekleme

 • Verileri yeniden yükleme

Ne zaman kullanılır?

Bu düğme, şunları sağlayarak uygulama kullanıcısına yardımcı olmak istediğinizde kullanışlıdır:

 • Önceden tanımlanmış seçimler veya seçim denetimleri
 • Diğer sayfalara, hikayelere veya web sitelerine gezinti bağlantıları
 • Bir uygulamada verileri yeniden yükleme işlevselliği

Kendinize ait bir uygulamada verileri yeniden yükleyebilirsiniz. Uygulamayı kullananların uygun erişim haklarına sahip olması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Erişim denetimini tasarlama (yalnızca İngilizce).

Düğme oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir düğme oluşturabilirsiniz. Bu, bir seçim yapan ve sonra başka bir sayfaya giden bir düğmenin nasıl oluşturulacağını gösterir. Yalnızca işlemi uygulayan veya yalnızca gezinti gerçekleştiren bir düğme de oluşturulabilir.

 1. Varlık panelinden bir Düğme nesnesini sayfaya sürükleyin.

 2. Özellikler panelinde Actions bölümünde Add action öğesine tıklayın.
 3. Kullanmak istediğiniz işlemi seçin.

  Bazı işlemler için işlemin ayrıntılarını sağlamanız gerekir. Örneğin, Alandan değerler seç işlemi için bir alan ve alanda hangi değerin seçileceğini belirlemeniz gerekir.

 4. Gezinti bölümünde hangi gezinti seçeneğinin kullanılacağını seçin. Başka bir sayfaya, hikayeye veya web sitesine gidebilirsiniz.
 5. Özellikler panelinde General bölümündeki Label seçeneğinde düğmenin etiketini ayarlayın.

Şimdi bir veri seçimi yapan ve sonra seçtiğiniz uygulamadaki yere giden bir düğmeniz olacaktır.

İşlemi ayarlama

Düğmeye tıklandığında gerçekleştirilecek bir veya daha fazla işlem ekleyebilirsiniz. Bazı işlemler için işlemin ayrıntılarını sağlamanız gerekir.

İşlemler, Actions bölümünde listelendikleri sırayla gerçekleştirilir. Bir işlemi sürükleyerek sırasını değiştirebilirsiniz.

İpucu notuDüğmenin yalnızca gezinti gerçekleştirmesini istiyorsanız bir işlem eklemeniz gerekmez.

Seçim imi uygula

Seçtiğiniz bir yer işaretinde tanımlanan seçimi uygulayabilirsiniz.

Tüm bölümleri temizle

Uygulamada tüm durumlardaki seçimlerin tümünü temizleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Diğer alanlardaki seçimleri temizle

Belirttiğiniz alan dışında tüm alanlardan seçimleri temizleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Seçimlerinizde ileri gidin

Seçim geçmişinizde bir adım ileri gidebilirsiniz.

Seçimlerinizde geri gidin

Seçim geçmişinizde bir adım geri gidebilirsiniz.

Alandaki seçimleri temizle

Belirttiğiniz bir alandan tüm seçimleri temizleyebilirsiniz.

Tüm seçimleri kilitle

Uygulamadaki tüm seçimleri kilitleyebilirsiniz.

Belirli bir alanı kilitle

Belirttiğiniz bir alanda seçimleri kilitleyebilirsiniz.

Tüm seçimlerin kilidini kaldır

Uygulamadaki tüm seçimlerin kilidini kaldırabilirsiniz.

Belirli bir alanın kilidini kaldır

Belirttiğiniz bir alanda seçimlerin kilidini kaldırabilirsiniz.

Bir alandaki tüm değerleri seç

Belirttiğiniz bir alanda tüm değerleri seçebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Alandan değerler seç

Belirttiğiniz bir alanda bir değer listesini seçebilirsiniz. Seçilecek değerleri noktalı virgülle ayırın. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Bilgi notuAlanlar tarih, zaman damgası ya da para veri türü ile kullanılamaz.

Arama ölçütleriyle eşleşen değerleri seç

Belirttiğiniz bir arama ölçütünden arama sonuçlarıyla eşleşen tüm değerleri seçebilirsiniz. Arama ölçütünü dize olarak belirtmelisiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

 • Bir ifade kullanmak istiyorsanız ifadeyi tek tırnak içine almanız gerekir; örneğin, ='=Sum([Satış Miktarı]) > 200000'.
 • Belirli bir dizeyi aramak istiyorsanız joker karakterler (*, ?,^) kullanmalısınız. Joker karakterler kullanmazsanız yalnızca tam olarak eşleşen dizeler seçilir.

Alternatifleri seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm alternatif değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Hariç tutulanı seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm hariç tutulan değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Bir alandaki olası değerleri seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm olası değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Alan seçimine geç

Geçerli seçim ve bir arama dizesi tarafından tanımlanan seçimler ekleyen bir seçim arasında geçiş yapacak şekilde düğmeyi ayarlayabilirsiniz. Arama dizesinde joker karakter kullanabilirsiniz. Bir değer listesi tanımlamak istiyorsanız (A|B) biçimini kullanmanız gerekir; burada A ve B, seçilecek değerlerdir.

Değişken değerini ayarla

Bir değişkene değer atayabilirsiniz.

Verileri yeniden yükleme

Verileri yeniden yüklemek için yükleme komut dosyasını çalıştırabilirsiniz.

Ayrıca Kısmi yeniden yükleme'yi de seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kısmi yeniden yükleme.

Gezinti

Düğmeye tıklandığında başka bir sayfaya mı, hikayeye mi yoksa web sitesine mi gidileceğini seçebilirsiniz. Basit bir gezinti düğmesi oluşturmak istiyorsanız bir işlem belirtmeniz gerekmez.

Bilgi notuHikayelerde gezinti desteklenmez.

Belirli bir sayfaya gitme

Belirli bir sayfaya gitmek istiyorsanız sayfa kimliğini belirtmeniz gerekir. Sayfa açıkken tarayıcının URL'sinde sayfanın kimliğini bulabilirsiniz. /sheet/ bölümünden sonra gelir ve sonrasında da / yer alır.

Örnek: Sayfa URL'si

qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis

Bu örnekte sayfanın kimliği 7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531 şeklindedir.

Düğmeye stil verme

Görünüm bölümünde birçok stil seçeneğiniz vardır.

 • Genel bölümünden etiket metnini ayarlayabilirsiniz.
 • Yazı tipi stili bölümünden yazı tipinin boyutunu, rengini ve stilini ayarlayabilirsiniz.
 • Arka plan bölümünden, arka planı bir renge veya resme ayarlayabilirsiniz.

  Arka plan resmi kullanırsanız resmi boyutlandırma ve konumlandırma seçenekleriniz vardır.

 • Simge bölümünde düğmeye bir simge ekleyebilirsiniz.
 • Kenarlıklar bölümünde düğmenin kenarlığını ayarlayabilirsiniz.

  Kenarlığın genişliğini ve köşe yarıçapını ayarlayabilirsiniz.

  Ayrıca tek bir renk olarak veya bir ifade ile kenarlığın rengini ayarlayabilirsiniz.

Düğmeyi devre dışı bırakma ve etkinleştirme

Düğmeyi etkinleştir bölümünden bir hesaplama koşulu belirleyerek düğmeyi etkinleştirebilirsiniz. Koşul 0 olarak belirtilirse düğme devre dışı bırakılır.

Dashboard bundle içinde Button for navigation öğesinden dönüştürme

Mevcut bir Button for navigation denetimini düğmeye dönüştürebilirsiniz. Dönüştürme yapılırken bazı sınırlamalar vardır.

 • Düzenleme moduna geçmeye yönelik gezinti seçeneği (Switch to edit mode) desteklenmez.
 • Bir değer seçme ve alanı kilitleme işlemi (Select a value and lock field) desteklenmez. Bu, iki ardışık işleme dönüştürülür: Bir alandaki tüm değerleri seç ve Belirli bir alanı kilitle.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!