Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Adım adım - Bulut hub'ından uygulamayı kaldırma

Bu örnek, bulut hub'ından uygulamayı kaldırma hakkında yol gösterir.

Bu örnekte, bulut hub'ında Region1 ve Region2 etiketleriyle yayınladığınız uygulama artık gerekli değildir ve bulut hub'ından kaldırılmalıdır. Uygulamanızı, uygulamadaki etiket ve bulut hub'ı özelliklerini kaldırarak bulut hub'ından kaldırmanız gerekir.

Önkoşullar

Görevler

  • Beginner's tutorial uygulamasını başka bir klasöre taşıyın.

Beginner's tutorial uygulamasını başka bir klasöre taşıma

Aşağıdakileri yapın:

  1. Beginner's tutorial üzerine sağ tıklayın ve Özellikleri yönet'i seçin.
  2. Her bir değerde Cancel seçeneğine tıklayarak Region1 ve Region2 özelliklerini kaldırın.

  3. Uygula'ya tıklayın.

Uygulama, bulut hub'ından kaldırılır. Uygulamaya tekrar özel özellikler ekleyerek bulut hub'ında yeniden yayınlayabilirsiniz.