Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Qlik Sense Enterprise on Windows içinden diğer hub'lara yayınlama

Uygulamalarınızı Qlik Sense Enterprise on Windows hub'ına erişimi olmayan kullanıcıların kullanımına sunmak istiyorsanız bu uygulamaları bir cloud hub'ında yayınlayabilirsiniz.

Çoklu bulutun etkinleştirildiği bir Qlik Sense Enterprise dağıtımında Qlik Sense yöneticiniz, QMC içinde dağıtım ilkeleri oluşturur. Ardından Qlik Sense yöneticisi uygulamalarınız için klasörler oluşturur. Dağıtım ilkesi uygulama özellikleri uygulanmış bir klasöre bir uygulamayı yayınladığınızda veya taşıdığınızda Qlik Sense, uygulamayı bulut hub'ına kopyalar. Bulut hub'ında uygulama hazırlanır. Kiracı yöneticisi daha sonra hazırlanmış uygulamayı bulut hub'ında yönetilen bir alanda kullanıma sunar.

Hazırlanmış uygulamalar

Qlik Sense SaaS sürümleri içinde, alanlarda olmayan ve sahibi olmayan uygulamalar, hazırlanmış uygulamalar olarak adlandırılır. Bir uygulama, Qlik Sense Enterprise on Windows içinden bulut hub'ına yayınlandığında, o uygulamanın bir sahibi veya alanı olmaz. Kiracı yöneticisi, Management Console içinden yönetilen bir alana uygulamayı atayabilir.

Management Console içinde hazırlanmış uygulamaları yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulamaları yönetme.

Etiketler

Etiketler, bulut hub'ındaki uygulamaları gruplandırmanın bir yoludur.

Uygun ayrıcalıkları olan uygulama geliştiricileri, uygulamaları etiketlerle yayınlayabilir. Etiketler, dağıtımınıza bağlı olarak birden çok bulut hub'ında yer alabilir. Etiketli uygulamalar, klasördeki uygulama her güncellendiğinde otomatik olarak güncellenir.

Uygun erişim hakları olan uygulama tüketicileri, uygulamaları bulut hub'ında etiketlere göre görüntüleyebilir. Uygulama tüketicileri uygulamalarla etkileşim kurabilir. Örneğin, verilerde seçimler yapabilir. Ancak uygulamaları güncelleyemez veya daha fazla geliştiremezler. Örneğin sayfalar, grafikler ve hikayeler oluşturamazlar. Uygulama kullanıcıları, yaptıkları seçimlerle birlikte uygulamalardaki grafiklerin bağlantılarını paylaşabilir.

Bilgi notu

Qlik Sense yöneticiniz, klasörlerden etiketlere dağıtmak için gerekli olan ek uygulama özelliklerini ayarlayabilir.

Klasörler ve etiketler

Qlik Sense yöneticisi, ekli uygulama özellikleri olan yayınlanan uygulamaları, bir bulut hub'ında bir veya daha fazla etiket ile dağıtan bir dağıtım ilkesine sahip olabilir.

Uygulama, Qlik Sense Enterprise on Windows içindeki bir klasörde yayınlandığında dağıtım ilkeleri, etiketlerle uygulamayı alacak olan hedef bulut hub'larını belirler. Qlik Sense Enterprise on Windows hub'ında yayınlarken hedef bulut hub'ını ve etiketleri denetleyen uygulama özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Yayınladığınız veya uygulama özelliklerini değiştirdiğiniz her seferde Qlik Sense Enterprise on Windows, uygulamayı etiketler ile klasörden bulut hub'ına kopyalar. Her bir dağıtıma ilişkin hedef, Qlik Sense yöneticiniz tarafından yönetilen dağıtım ilkeleri ile denetlenir.

Uygulamalar yalnızca bir klasörde yayınlanabilir, ancak birden çok etiketle birden çok bulut hub'ında yayınlanabilir.

İpucu notu

Yöneticiniz klasör özelliklerinde en son senkronizasyon zamanını görebilir.

Kuruluşunuza bağlı olarak uygulamayı kaldırmak yerine uygulamaları hiçbir dağıtım ilkesi olmayan bir arşiv klasörüne taşımayı tercih edebilirsiniz.

Etiketlenmiş uygulamalar, başka bir Qlik Sense Enterprise on Windows klasöründeki uygulama gibi Qlik Sense Enterprise on Windows hub'ında değiştirilebilir. Qlik Sense Enterprise on Windows hub'ında Şunları yapabilirsiniz:

  • Klasördeki uygulamaları çoğaltın.
  • Uygulamayı klasörde yeniden yayınlayın.
  • Uygulama özel özelliklerini yönetme
  • Uygulamayı Yayınlanan'da açın.

Qlik Sense Enterprise on Windows içindeki açık bir uygulamada şunları yapabilirsiniz:

  • Kişisel sayfaları ve hikayeleri yayınlayın ve yayından kaldırın.
  • Genel sayfaları ve hikayeleri uygulamaya ekleyin veya bunları uygulamadan kaldırın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!