Ana içeriğe geç

Veri yöneticisi

Veri yöneticisinde veri kaynaklarını kolaylıkla ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz, ardından eklediğiniz verileri ilişkilendirebilirsiniz. Veri yöneticisini açtığınızda, İlişkilendirmeler görünümü varsayılan görünümdür. Uygulamanıza veri eklemediyseniz verileri ilişkilendirebilmeniz için önce bunu yapmanız istenir.

Veri yöneticisi İlişkilendirmeler görünümü

Veri yöneticisi İlişkilendirmeler görünümü

A: Araç çubuğu

Araç çubuğu; gezinti menüsünü, genel menüyü ve diğer komutları içerir
UI öğesi Açıklama

Uygulamanızda gerçekleştirebileceğiniz eylemler ve navigasyon seçeneklerini içeren genel menü.

Sekmeli göz atma ve genel menü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sekmeleri kullanarak gezinme.

Daha fazla Uygulama bilgilerini düzenlemeyi veya uygulama seçeneklerini açıp uygulamanıza stil vermeyi seçebileceğiniz uygulama bilgilerini gösterin veya gizleyin.
Hazırla

 

Verilerinizi hazırlayın. Veri yöneticisi, Veri modeli görüntüleyicisi veya Veri yükleme düzenleyicisi seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Siz uygulamanın sahibi olmadığınız sürece, yayınlanan bir uygulamada seçenekler mevcut olmaz. Bu durumda yalnızca Veri modeli görüntüleyicisi'ni açabilirsiniz.

Analiz

Verilerinizi analiz edin. Sayfa veya İçgörüler seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Anlatın

Verilerinizle bir hikaye anlatın. Hikaye anlatımı'nı seçebilirsiniz.

Kaydet

Uygulamayı kaydedin. Bu düğme yalnızca Qlik Sense Desktop içinde kullanılabilir.
İlişkilendirmeler Uygulamadaki ilişkilendirmeleri görmek için İlişkilendirmeler görünümüne gidin.

Tablolar

Uygulamadaki tablolara genel bir bakış için Tablolar görünümüne gidin.
Veri yükle Çalışıyor Tüm verileri yükleyin veya yeniden yükleyin. Uygulama, yükleme işleminden önce otomatik olarak kaydedilir.

B: İlişkilendirmeler görünümü

Veri yöneticisinin İlişkilendirmeler görünümünde verileriniz kabarcıklar kullanılarak gösterilir. Her bir kabarcık bir veri tablosunu ve kabarcığın boyutu da tablodaki veri miktarını temsil eder. Kabarcıkların arasındaki bağlantılar, tabloların arasındaki ilişkilendirmeleri temsil eder. Bu iki tablo arasındaki bir ilişkilendirmeyse ilişkilendirmeyi görüntülemek veya düzenlemek için bağlantıdaki düğmeyi seçebilirsiniz.

Ayrıca, Etkiler seçeneğine tıklayarak tabloları Insight Advisor önerilerine göre otomatik olarak ilişkilendirebilir ve uygulamanıza daha çok tablo ekleyebilirsiniz.

C: Öneriler

Başka bir tavsiye seçerek veya özel bir ilişkilendirme oluşturarak bir ilişkilendirmede değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca, ilişkilendirmeyi yeniden adlandırabilirsiniz.

D: Veri önizlemesi

İlişkilendirmenin iki tablosunun verilerini, ilişkilendirmede kullanılan alanlar vurgulanmış şekilde ön izleyebilirsiniz.

E: Seçilen tablo eylemleri

Alt satır, seçilen tablolar için eylemler içerir
UI öğesi Açıklama
Düzenle Seçilen tabloyu düzenleyin.
Yeniden yükle Seçilen tabloyu yeniden yükleyin.
Sil Seçilen tabloyu silin.
Filtreyi temizle Veri filtrelerini temizleyin.
Daha fazla

Seçilen tabloyu birleştirin veya tablo dönüştürme ayrıntılarını görüntüleyin.

F: Geri al ve yinele düğmeleri

Tüm işlemleri geri alabilir veya yineleyebilirsiniz.

Veri yöneticisi Tablolar görünümü

Veri yöneticisi tablolar görünümü

Bilgi notu Kod dosyasında tanımlanan veri tabloları, Veri yöneticisi'nde yönetilmez. Veri yöneticisi'nde veri kaynakları eklediğinizde, kod oluşturulur. Oluşturulan kodun kilidini kaldırmayı ve kodu düzenlemeyi de seçebilirsiniz; ancak bu durumda, veri tablosu artık Veri yöneticisi'nde yönetilmez.

A: Tablolar görünümü

Uygulamadaki tüm veri tabloları. Yeni veya mevcut veri kaynaklarından veri ekleyebilirsiniz. Ayrıca Veri yöneticisi ile eklenen mevcut veri tablolarını da düzenleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

B: Veri önizlemesi

Bir tabloyu seçerseniz tablodaki verileri ön izleyebilirsiniz.

Tablo düzenleyici

A: Tablo düzenleyici

Tablo düzenleyicisi araç çubuğuyla tabloyu yeniden adlandırabilir, hesaplanan alanlar ekleyebilir ve veri kaynağından tabloyu güncelleyebilirsiniz.

B: Veri önizlemesi

Seçilen tablodaki tüm alanları ön izleyebilirsiniz. Ayrıca alan menüsüyle Menü alanları yeniden adlandırabilir ve başka dönüşümler gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca alanın biçimini Genel, Tarih veya Zaman damgası olarak değiştirebilirsiniz.

İlişkilendir ile işaretli tablolar, başka bir tabloyla ilişkilendirmek için kullanılır. Yeni ilişkilendirmeler oluşturabilir ve mevcut ilişkilendirmeleri düzenleyebilirsiniz.

C: Veri profili oluşturma kartları

Veri profili oluşturma kartları, verileriniz için özetleri görüntülemenize ve verilerinizde dönüştürmeler gerçekleştirmenize olanak sağlar.

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI: