Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Farklı Qlik Sense sürümleri kullanma

Qlik Sense, istemci tarafından yönetilen bir uygulama veya SaaS çözümü olarak kullanılabilir. Microsoft Windows veya SaaS bulut altyapısı üzerine dağıtım yapılabilir. Bu platformlar arasında biraz özellik farklılığı vardır.

Qlik Sense SaaS sürümleri ortamları, Qlik Sense Business ve Qlik Sense Enterprise SaaS şeklindedir.

İstemci tarafından yönetilen Qlik Sense sürümü Microsoft Windows üzerinde mevcuttur. Qlik Sense Enterprise on Windows şirket içinde veya bulutta dağıtılabilir.

Bulut hub'daki uygulamaları düzenleme

Bulut hub'ındaki uygulamalar, ilgili uygulamalar birlikte görüntülenebilecek şekilde etiketlenebilir. Uygulamaları etiketleyebilir ve bu etiketleri temel alarak koleksiyonlar oluşturabilirsiniz. Başka bir kullanıcı bir uygulamayı görüntüleyebiliyorsa uygulamadaki tüm etiketleri görüntüleyebilir. Bununla birlikte, uygulamaya etiket eklemek için uygulamada düzenleme izniniz olması gerekir.

Paylaşılan alanlarda iş birliği içinde uygulama geliştirme

Windows

Uygulamaları bir klasörde iş birliği içinde geliştirirsiniz. Bir klasörde düzenleme izni olan kullanıcılar, yayınlanmış uygulamalarına özel sayfalar, hikayeler ve seçim imleri ekleyebilir. Bu öğeleri uygulamadaki diğer kullanıcılar için kullanılabilir hale getirmek üzere yayınlayabilirler. Bu topluluk öğeleri, uygulamanın temel öğelerine dahil edilmesi için uygulama sahipleri tarafından onaylanabilir. Temel öğeler, uygulama diğer kullanıcılar tarafından kopyalandığında veya indirildiğinde dahil edilir.

Qlik Sense SaaS sürümleri

Uygulamaları bir alanda iş birliği içinde geliştirirsiniz. Paylaşılan bir alanda düzenleme izinleri olan kullanıcılar, alandaki bir uygulamaya özel sayfalar, hikayeler ve seçim imleri ekleyebilir. Bunun ardından, düzenleme izinleri olan kullanıcılar sayfalarını, hikayelerini ve seçim imlerini herkese açık yapabilirler. Onay için bir topluluk bölümüne eklenmek yerine, bu öğeler doğrudan uygulamanın herkese açık öğelerine eklenir ve uygulama kopyalanırken veya dışa aktarılırken dahil edilirler. Bir alanda düzenleme izni olan herhangi bir kullanıcı, üzerinde daha fazla çalışmak için herkese açık öğeyi özel hale getirerek bu öğenin sahipliğini alabilir.

Hub'da uygulamaları yeniden yükleme

Windows

Uygulamalarınızın yeniden yüklemelerini zamanlamak istiyorsanız sizin veya yöneticinizin Qlik Management Console'da bir yeniden yükleme görevi oluşturması gerekir. Uygulamaları doğrudan hub'dan da yeniden yükleyebilirsiniz.

Qlik Sense SaaS sürümleri

Uygulama sahipleri, uygulamalarını yeniden yükleme ve uygulamaları için yeniden yükleme zamanlaması oluşturma işlemlerini doğrudan bulut hub'ından yapabilir.

Uygulamalara erişimi alanlarla kontrol etme

Windows

Yayınlanmış uygulamalara erişimi, bunları klasörlere yayınlayarak kontrol edersiniz. Klasörler QMC içinde oluşturulur ve klasörlere erişim QMC içinde ayarlanır. Yayınlanmış uygulamaların, yayınlandıktan sonra içeriğin buna nasıl eklenebileceğine dair kısıtlamaları vardır. Uygulamaya yapılan güncellemeler uygulama çoğaltılarak, değişiklikler yapılarak ve ardından uygulama tekrar yayınlanarak yapılabilir. Sayfalar onaylanarak yayınlanmış uygulamanın temel sayfalarına eklenebilir.

İş içinde yayınlanmamış uygulamalar sadece uygulamayı oluşturan kişi tarafından görüntülenir ve tamamlandıklarında klasörlerde yayınlanırlar.

Qlik Sense SaaS sürümleri

Yayınlanmış veya yayınlanmamış uygulama kavramı yoktur. Kullanıcılar, paylaşılan alanları kullanarak kendi uygulamalarını doğrudan diğer kullanıcılarla paylaşabilir. Paylaşılan uygulamalar sahipleri tarafından sürekli olarak değiştirilebilir veya düzenlenebilir.

Professional lisansı olan kullanıcılar paylaşılan alanlar da oluşturabilir. Klasörlerin aksine, kullanıcılar doğrudan bulut hub'ında paylaşılan alanlar oluşturabilir. Paylaşılan alanlar, uygulamalara erişim denetimi sağlar. Paylaşılan alandaki kullanıcılara bir sahip, yönetici, düzenleyici veya görüntüleyici rolü atanır ve bu onların hem alanda hem de alandaki uygulamalar içinde yapabilecekleri eylemleri sınırlar.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!