Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Insight Advisor ile görselleştirmeler oluşturma

Insight Advisor, verilerinizi keşfetmeye ve görselleştirmeler oluşturmaya yönelik aramaya dayalı analiz sağlar. Insight Advisor, uygulama alanlarına ve ana öğelere dayalı görselleştirmeler oluşturmak için Qlik bilişsel altyapısını kullanır.

Insight Advisor aramaya dayalı analize, Analiz et sekmesindeki İçgörüler bölümünden erişilebilir. Verileri uygulamanıza yüklediğinizde Insight Advisor uygulamasını da açabilirsiniz.

Görselleştirmeleri görüntülemek için Insight Advisor içinde arama yapabilirsiniz. Insight Advisor, yeni İçgörüler grafikleri oluşturur ve sayfalarınızdaki mevcut görselleştirmeleri görüntüler. Insight Advisor, bir arama sorgusu olmadan da veri kümenizden görselleştirmeler oluşturabilir. Insight Advisor, uygulama verilerinizi analiz edebilir ve olası ilgi çekici noktaların grafiklerini oluşturabilir.

Insight Advisor, görselleştirmeler oluşturmak için verilerinizin bir mantıksal modelini ve Qlik cognitive engine olanağını kullanır. Mantıksal model, veri modelinizdeki alanların ilişkilerini ve kullanımlarını içerir. Varsayılan olarak Insight Advisor, İçgörüler grafikleriyle kullanıcı etkileşimlerinden öğrenerek mantıksal bir model oluşturur. Kullanıcılar sayfalara grafikler ekler veya mevcut grafikleri düzenlerse, Insight Advisor bu tercihleri öğrenir.

Uygulama için kendi özel mantıksal modelinizi de oluşturabilirsiniz. İş mantığı, mantıksal modelinizdeki verilerin ilişkisini ve kullanımını tanımlamanıza olanak sağlar. İş mantığı etkinleştirildiğinde emsal tabanlı öğrenme kullanılamaz Takvim dönemlerini tanımlar ve bunları varsayılan dönemler olarak ayarlarsanız, dönem analizi ve dönem performans analizi türleri kullanılabilir.Daha fazla bilgi için bkz. Insight Advisor için mantıksal modelleri özelleştirme.

Kullanıcılar Insight Advisor Chat ile hub'da Insight Advisor uygulamasına erişebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Görüşme analizi ile uygulamaları keşfetme.

Insight Advisor içinde gezinme

İçgörüler, görselleştirmeler oluşturma ve düzenleme seçeneklerini içerir. Insight Advisor, klavye gezintisini destekler.Daha fazla bilgi için bkz. hizmetinde klavye gezintisi ve kısayollarQlik Sense.

Bir uygulamada Insight Advisor aramasına dayalı analiz.

Insight advisor search-based analysis displaying insights charts in an app.

A: Alanlar ve ana öğeler

İçgörüler grafikleri, alanlar Fields ve ana öğeler Master items kullanılarak oluşturulur. Arama sorgusu oluşturmak için bu varlıkları seçebilirsiniz.

Uygulama yayınlanırsa yalnızca ana öğeler kullanılabilir.

B: İçgörüler arama alanı

Varlık adlarını girerek veya doğal dil kullanarak buraya arama sorgunuzu girebilirsiniz. Doğal dil sorgusu kullandıysanız sorgunuzdan oluşturulan filtreleri görüntülemek için Info seçeneğine tıklayabilirsiniz.

C: İçgörüler grafikleri

Bunlar, Insight Advisor tarafından oluşturulan İçgörüler grafikleridir. Insight Advisor, sonuç sayısını belirtir ve şu dökümleri sunar:

 • Kaç tane sonuç bulunduğu.

 • Sayfalarınızda kaç tane grafiğin halihazırda mevcut olduğu.

 • Insight Advisor tarafından kaç tane grafiğin yeni oluşturulduğu.

İçgörüler grafikleri, mevcut veya yeni sayfalara eklenebilir. İçgörüler grafiği bir resim, PDF veya bu grafikte kullanılan verileri içeren bir Excel elektronik tablosu olarak da indirilebilir.

İçgörüler grafiklerini kullanma

D: Özellikler paneli

Özellikler paneli, İçgörüler grafiklerini düzenleme ve Insight Advisor içinde ayarladığınız önceki etkileşimleri değiştirme seçeneklerini içerir.

Genel özellikler bölümünde, içgörüler oluşturmak için ayarladığınız önceki etkileşimleri ve grafiklerinizi görüntüleyip düzenleyebilirsiniz. Genel özellikler bölümünde önceki etkileşimleri yönetme

İçgörü özellikleri'nde, İçgörüler grafiğini düzenleyebilir ve ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. Grafiği oluşturmak için kullanılan Analiz türü'nü görebilirsiniz. Kullanılan analiz türü hakkında daha fazla bilgi için Help öğesine tıklayın. İçgörü özellikleri'nde İçgörüler grafiklerini düzenleme

Insight Advisor ile arama

Arama sorgunuzu girdiğinizde Qlik Sense, alan adlarını, alan değerlerini ve ana öğeleri kullanarak ilgili İçgörüler grafiklerini oluşturur. Insight Advisor uygulamasını üç şekilde sorgulayabilirsiniz:

 • Show me Product by Revenue in Sweden gibi bir doğal dil sorgusu girerek.

  Bilgi notu

  Qlik Sense, İngilizce doğal dil sorgularını destekler.

  Qlik Sense dağıtımınız Qlik Sense SaaS sürümleri kiracısına erişim içeriyorsa, yöneticiler Fransızca, Rusça ve İspanyolca için ek desteği etkinleştirebilir. Desteklenen bir dile ayarlanmayan tarayıcılar için varsayılan olarak İngilizce kullanılır. Dil düğmesinden yeni bir dil seçerek sorgular için kullanılan dili değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Windows'ta Qlik Sense Enterprise'da çoklu dil doğal dil sorgularını etkinleştirme (yalnızca İngilizce).

  Aramalarınızda doğal dil kullanma yönergeleri için bkz. Insight Advisor ile doğal dil kullanma.

 • Sorguda kullanılacak alanları ve ana öğeleri seçip veya adlarını girip seçerek.
 • Tarayıcınızın sesi metne dönüştürme özelliği Insight Advisor uygulamasında destekleniyorsa Insight Advisor uygulamasına sorgunuzu sormak için mikrofon simgesine tıklayabilirsiniz.

  Bilgi notu

  Insight Advisor, sorgu sormak için Google Chrome uygulamasının sesi metne dönüştürme özelliklerini destekler. Qlik Sense Desktop, sorgular için sesi metne dönüştürme özelliğini desteklemez.

  Google Chrome sesi metne dönüştürme özelliği, iOS cihazlarında desteklenmez.

Insight Advisor, belirttiğiniz alanları veya terimleri kullanır. Oluşturulan görselleştirmelerdeki ek alanları da kullanabilir. Insight Advisor, grafikleri gizleme, alanları boyut veya hesaplama olarak ayarlama veya alanları analizden hariç tutma için verdiğiniz önceki etkileşimleri kullanır. Qlik Sense Enterprise içinde Insight Advisor, benzer veya aynı veri modeli kullanıyorsa diğer yayınlanan uygulamalardan öğrenilen önceki etkileşimleri de kullanır.

Doğal dil sorguları için Insight Advisor, eşleşen bir İçgörü grafiği sonucu bulmaya çalışır. Bulunduysa, ilgili sonuçları da gösterir. Eşleşen bir sonuç bulunamazsa Insight Advisor, ilgili olabilecek sonuçları gösterir. Insight Advisor tarafından, arama sorgunuzdan sonuçların nasıl oluşturulduğunu görüntülemek için Info simgesine tıklayabilirsiniz.

Anlatı içgörüleriyle eşleşen sonuç

Matching result bar chart for query 'sum(Sales) by Customer' that includes three narrative insights in the sectionm 'Insights found'. The narrative insights are 'Total Sales is 104.9 million', 'The top Customer by Sales was Paracel which is 5.4% of the total', and '79.9% of Sales were from the top 107 Customer selected'.
Bilgi notu

Şu hata mesajını alırsanız: "İçgörüler oluşturulamıyor - Lütfen daha sonra tekrar deneyin" Insight Advisor için CPU gereksinimlerini karşılamıyor olabilirsiniz.

Qlik Sense Enterprise için sistem gereksinimlerini denetleyin (yalnızca İngilizce) ve Qlik yöneticinizle görüşün.

İçgörüler grafiklerini kullanma

öğesine tıklayarak genişletebilirsiniz Bir İçgörüler grafiğini seçerek veya Expand öğesine tıklayarak genişletebilirsiniz. Daha sonra içinde seçim yapabilirsiniz. Seçimler tüm İçgörüler grafiklerine uygulanır. Sayfalarınızdaki grafiklerde yapılan seçimler İçgörüler'i açtığınızda korunur. Seçimler, Insight Advisor tarafından oluşturulan grafikleri etkilemez. Görselleştirmeleri inceleme ve seçimler yapma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Keşfet .

İçgörüler grafiği yeniyse grafiği sayfalarınıza ekleyebilirsiniz. Grafik bir sayfada mevcutsa bulunduğu sayfaya gitmek için grafiğin altındaki sayfa adına tıklayabilirsiniz.

View seçeneğine tıklayarak ek seçenekleri görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

 • Tam ekran: Seçim yapmak için bir grafiği genişletin.
 • İçgörü özelliklerini düzenleme: Boyutu, hesaplamaları ve grafik türünü değiştirmek için İçgörüler grafiğini düzenleyin.

  İçgörü özellikleri'nde İçgörüler grafiklerini düzenleme

 • Add to sheet...: Grafiği yeni veya mevcut bir sayfaya ekleyin.
 • İndir: İçgörüler grafiğini resim, PDF veya veri olarak indirin.

 • GizleInsight Advisor uygulamasının tekrar kullanmasını istemediğiniz grafikleri gizleyin. Genel özellikler bölümünde, geçerli arama sorgunuzdan gizlenen grafikleri görüntüleyebilirsiniz.

  Bilgi notu

  İş mantığı kullanan uygulamalarda Gizle seçeneği mevcut değildir.

İçgörü özellikleri'nde İçgörüler grafiklerini düzenleme

İçgörüler grafiklerini düzenlemek için bir İçgörüler grafiğini seçip Edit simgesine tıklayabilirsiniz. Aşağıdaki özellikler, İçgörü özellikleri bölümünde mevcuttur:

 • Grafik türü: Farklı bir grafik türü seçin. Farklı analizler için kullanılabilecek alternatif grafik türlerinin özeti için bkz. Insight Advisor analiz türleri.
 • Uygun eğilim: (Yalnızca sıralama analizi) Uygun eğilimde artış mı yoksa azalma mı olduğunu belirtin.

 • Boyutlar ve Hesaplamalar: Boyutlar veya Hesaplamalar olarak kullanılan alanları değiştirin. Hesaplama toplamasını değiştirebilirsiniz. Hesaplamaları veya boyutları sürükleyerek yeniden sıralayabilirsiniz.

  İçgörüler grafiklerinden boyutlar ve hesaplamalar, ana öğelerinize eklenebilir. Bir boyuta veya hesaplamaya, ardından Yeni ekle'ye tıklayın.

  Bir doğal dil sorgusunda, belirli alan değerleri gibi filtreler belirttiyseniz bunları da değiştirebilirsiniz.

 • Ayrıntılar: Grafiğin oluşturulma amacıyla ilgili bilgileri ve Insight Advisor tarafından bir grafikten öğrenilen önceki etkileşimleri görüntüleyin. Ayrıntıları seçerek değiştirebilir veya reddedebilirsiniz. Alanları, boyutlar veya hesaplamalar olarak ayarlayabilir ya da gelecekteki analizden alanları hariç tutabilirsiniz. Bu veri birleşimi için bir grafik önerdik seçeneğini belirleyip Bu grafiği gizle'ye tıklayarak da gelecekteki analizden grafikleri gizleyebilirsiniz.

 • Analiz dönemi: İş mantığı takvim dönemlerindeki hangi dönemin grafiğe uygulanacağını değiştirin.

  Sıralama türü grafikler için bir analiz dönemi seçmek, dönem ve dönem performans analizi türlerini de görüntülemenize olanak tanır.

  Bilgi notu

  Analiz dönemi yalnızca iş mantığı etkinleştirildiğinde ve uygulama için takvim dönemleri oluşturulduğunda kullanılabilir.

Takvim dönemi Insights grafiklerini düzenleme

Bir gruba varsayılan bir takvim dönemi atanmışsa, Insights grafikleri olarak ek dönem analizi türleri mevcuttur. Bunlar, standart Insights grafiklerinden farklı özelliklere sahiptir. Aşağıdaki türler mevcuttur:

 • Dönem değişiklikleri: Seçili analiz dönemindeki mevcut veya en son dönemdeki bir hesaplamayla ilgili değişikliği gösterir.

 • Hedefe kıyasla dönem performansı: Bir hesaplamada, geçerli dönem ile önceki dönem arasındaki değişikliği karşılaştırır. Değişiklik, tahmin edilen bir hedef değer kullanılarak ölçülür. Hedefi karşılama, neredeyse hedefi karşılama ve hedefi kaçırma yüzdelerini belirlersiniz.

 • Dönem karşılaştırması: Geçerli dönemin bir hesaplamasıyla ilgili değişikliği önceki dönemle karşılaştırır.

Bu analiz türlerinin benzersiz özellikleri vardır. Dönem değişiklikleri aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Kırılım: Dönem değişikliklerini görüntülemek için hesaplamayla birlikte kullanılacak boyutu seçin.

 • Measures: Dönem değişikliklerini görmek istediğiniz hesaplamayı seçin.

 • Analiz dönemi: Analiz dönemini seçin. Dönem 1 veya Dönem 2 seçeneklerinden yeni değerler seçerek analiz dönemini ayarlayabilirsiniz.

Hedefe göre dönem performansı aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Parameters: Yüzde sınırları beklenen değişiklik marjı ve beklenen değişiklik oranı için sınırları ayarlayın.

 • Uygun eğilim: Hesaplama için uygun eğilimin artış mı yoksa azalma mı olduğunu belirtin.

 • Kırılım: Hesaplama ile ayrıntılı dönem değişikliklerini görüntülemek için boyutu belirleyin.

 • Measures: Dönem değişikliklerini görmek istediğiniz hesaplamayı seçin.

 • Analiz dönemi: Analiz dönemini seçin. Dönem 1 veya Dönem 2 seçeneklerinden yeni değerler seçerek analiz dönemini ayarlayabilirsiniz.

Dönem karşılaştırması aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Measures: Dönem değişikliklerini görmek istediğiniz hesaplamayı seçin.

 • Analiz dönemi: Analiz dönemini seçin. Dönem 1 veya Dönem 2 seçeneklerinden yeni değerler seçerek analiz dönemini ayarlayabilirsiniz.

Insight Advisor, bir sayfaya grafiği eklerseniz veya grafiği düzenledikten sonra Öğren'e tıklarsanız o grafiğe yönelik tercihlerinizden öğrenebilir. Bir kullanıcı tarafından ayarlanan önceki etkileşimler yalnızca o kullanıcının Insight Advisor örneği için geçerlidir.

Genel özellikler bölümünde önceki etkileşimleri yönetme

General properties bölümünde, Insight Advisor grafikleri oluşturmak için ayarladığınız önceki etkileşimlerin yanı sıra gizli ve öğrenilen grafikleri görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

Bilgi notu

Genel özellikler, iş mantığı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

Aşağıdaki özellikler mevcuttur:

 • Gizli grafikler, sorgulardan gizlediğiniz grafikleri içerir. Show this chart again seçeneğine tıklayarak grafiği sorgularda tekrar gösterebilirsiniz.
 • Öğrenilen grafikler, düzenlemeden sonra Öğren seçeneğini belirlediğiniz grafikleri içerir. Delete seçeneğine tıklayarak öğrenilen grafikleri silebilirsiniz.
 • Tanımlanan tercihleriniz, Insight Advisor uygulamasının öğrendiği tüm tercihleri gösterir. Delete seçeneğine tıklayarak tercihleri silebilirsiniz.

Tümünü temizle seçeneğine tıklayarak tüm gizli grafikleri, öğrenilen grafikleri ve tercihleri temizleyebilirsiniz.

Sınırlamalar

Insight Advisor şu sınırlamalara sahiptir:

 • Yayınlanan uygulamalarda yalnızca ana öğeler Insight Advisor içinde kullanılabilir. Insight Advisor Chat, İçgörü grafikleri oluşturulurken yayınlanan uygulamalardaki alanları kullanabilir. Daha fazlasını keşfedin'i kullanarak Insight Advisor uygulamasına giderseniz aramanız kullanılamayabilir.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!