Ana içeriğe geç

Veri modelini görüntüleme ve dönüştürme

Veri modeli görüntüleyicisi, bir uygulamanın veri yapısına ilişkin bir genel bakış sunar. Tablolar ve alanlar hakkında ayrıntılı meta verileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca veri alanlarından boyutlar ve hesaplamalar oluşturabilirsiniz.

Veri modeli görüntüleyicisini açmak için gezinme çubuğundan Hazırla sekmesinin altındaki Veri modeli görüntüleyicisi'ne tıklayın.

Her veri tablosu bir kutuyla temsil edilir; burada tablo adı, başlık olup tablodaki tüm alanlar listelenir. Tablo ilişkilendirmeleri çizgilerle gösterilir; noktalı bir çizgi, döngüsel referansı gösterir. Bir tablo veya alan seçtiğinizde, ilişkilendirmelerin vurgulanması size hemen alanların ve tabloların ilişkisi için bir açıklama sunar. Search data model seçeneğine tıklayarak belirli tabloları ve alanları arayabilirsiniz.

Veri modu, uygulamanın veri yapısını görüntüler.

Data model viewer.

Yakınlaştırma düzeyini değiştirmek için zoom inseçeneğine tıklayabilir zoom out veya kaydırıcıyı kullanabilirsiniz. Yakınlaştırma düzeyini 1:1 olarak geri yüklemek için Home seçeneğine tıklayın.

Önizleme bölmesinde, bir tablonun veya alanın içeriklerini inceleyebilirsiniz. Bir alan seçerseniz uygulamaya boyutlar ve hesaplamalar da ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Veri modeli görüntüleyicisinde tabloların ve alanların önizlemesi.

Tabloları taşıma

Tabloları tuval üzerinde sürükleyerek taşıyabilirsiniz. Tablo konumları, uygulama kaydedildiğinde kaydedilecektir.

Tablo düzenini (konumlar ve boyutlar), tuvalin sağ tarafında Locked seçeneğine tıklayarak kilitleyebilirsiniz. Tablo düzeninin kilidini kaldırmak için Unlocked seçeneğine tıklayın.

Ayrıca araç çubuğunda Grid View altındaki seçenekleri kullanarak düzeni otomatik olarak değiştirebilirsiniz:

Tabloları taşıma seçenekleri
UI öğesi Ad Açıklama
Grid View Kılavuz çizgi düzeni Kılavuz çizgide tabloları düzenlemek için.
auto Otomatik düzen Tabloları pencereye sığacak şekilde düzenlemek için.
Time Düzeni geri yükle Veri modeli görüntüleyicisi son açıldığında mevcut olan düzen durumuna dönmek için.

Tabloları yeniden boyutlandırma

Tablonun sağ alt köşesindeki okla tablonun görüntüleme boyutunu ayarlayabilirsiniz. Görüntüleme boyutu, uygulama kaydedildiğinde kaybedilmeyecektir.

Araç çubuğunda otomatik görüntüleme boyutu seçeneklerini de kullanabilirsiniz:

Tabloları yeniden boyutlandırma seçenekleri
UI öğesi Ad Açıklama
Collapse Tümünü daralt Tüm tabloları yalnızca tablo adını gösterecek şekilde küçültmek için.
Reduce  Bağlı alanları göster Tüm tabloların boyutunu, tablo adını ve diğer tablolarla ilişkilendirmeleri olan tüm alanları gösterecek şekilde küçültmek için.
Expand  Tümünü genişlet Tüm tabloları tablodaki tüm alanları gösterecek şekilde büyütmek için.

Veri modeli performansı

(missing or bad snippet)

Diğer en iyi uygulamalar için bkz. En iyi veri modelleme uygulamaları.