Ana içeriğe geç

KPI'lerinizi özelleştirme

Çoklu KPI grafiği (Çoklu KPI) değerleri ve hesaplamaları, bir veya daha fazla koşullu ayar kullanılarak özelleştirilebilir. Birçok KPI'yi birlikte ekleyebilir, gruplandırabilir ve farklı sayfalara bağlayabilirsiniz. KPI değerleri; metin rengi, yazı tipleri, boyutlar, simgeler, etiketler, grafikler gibi bir veya daha fazla CSS özelliği kullanılıp ayırt edilerek bağımsız şekilde de özelleştirilebilir.

KPI değerleri; metin rengi, arka plan rengi, yazı tipleri, boyutlar, simgeler, etiketler, grafikler gibi bir veya daha fazla CSS özelliği kullanılıp ayırt edilerek bağımsız şekilde de özelleştirilebilir.

Simgeleri, farklı renkleri, yazı tiplerini, Ana Görselleştirmeleri kullanan KPI değerleri

KPI values using icons, different colors, fonts, Master Visualizations

Çoklu KPI'yi renklendirme

Renk seçeneği, tüm KPI değerlerinin (hesaplamalar ve etiketler) renklerle ayırt edilmesini sağlar. Arka planın, simgelerin ve metnin renklerini değiştirebilirsiniz. Renkler geçerli CSS renkleri olmalıdır.

Aşağıdaki seçenekler arasından tercih yapabilirsiniz:

 • Önceden tanımlanmış renk kümesini içeren renk paletinden.
 • Renk dairesinden (renk paletindeki sehpa simgesine tıklanıp tek tek seçilerek).
 • Sehpa simgesinin yanındaki alana bir renk kodu dizesi girilerek.

Hesaplama/etiket rengini değiştirme:

 1. Özellik panelinde Veri > Hesaplamalar seçeneklerine tıklayın.
 2. Geçerli hesaplamaya tıklayın ve değeri (Değer rengi) veya etiketi (Etiket rengi) renklendirmeyi seçin.
 3. Açılan renk paletinden rengi seçin.

  KPI color selection panel

Arka plan rengini değiştirme

 1. Renk paletinde sehpa simgesine tıklayarak da kendi renginizi ayarlayabilir ve sehpa simgesinin yanındaki alana bir renk kodu dizesi girebilir veya rengi seçebilirsiniz. Renkler geçerli CSS renkleri olmalıdır.

 2. Özellik panelinde Görünüş > Stiller seçeneklerine tıklayın.
 3. Arka plan rengi kutusuna tıklayın.
 4. Açılan renk paletinden rengi seçin, böylece grafik güncelleştirilir.

Çoklu KPI'nin boyutlarını değiştirme

Açılır menüde mevcut olan önceden tanımlanmış boyutlar kullanılarak boyutların, hesaplamaların, etiketlerin ve simgelerin boyutu yapılandırılabilir:

 • Boyut etiketleri: Özellik panelinde Görünüş > Boyutlar > Boyut bölümündeki aşağı açılan menüden etiketlerin boyutunu seçin.
 • Hesaplama etiketleri: Tüm hesaplamaların kendi ayrı boyutu olabilir.
 1. Veri > Hesaplamalar bölümündeki özellik panelinde hesaplamaların boyutunu seçin.
 2. Hesaplama'yı seçin ve Parametreleri geçersiz kıl kutusuna tıklayın.
 3. Etiket türünü Etiket bölümündeki ifadeye veya dize olarak girin ve Boyut bölümündeki aşağı açılan menüdeki seçenekler arasından boyutu seçin.

Simgeler: Tüm simgeler, farklı renkler uygulanarak ayırt edilebilir.

 1.  Özellik panelindeki Veri > Hesaplamalar bölümüne gidin.
 2.  Hesaplama'yı seçin ve simge seçeneğinden simgeyi seçin.
 3.  Ardından Simge bölümündeki aşağı açılan menüden simge boyutu'nu seçin.

Çoklu KPI'nin yazı tiplerini değiştirme

Özellik panelindeki Veri > Hesaplamalar bölümüne gidip geçerli hesaplamayı seçerseniz tüm etiketlerin yazı tipi ailesini değiştirebilirsiniz. Yazı tipi stili bölümüne bir etiket dizesi girin ve Enter tuşuna basın.

Ayrıca ifade düzenleyicisinde bir ifade kullanarak yazı tipini değiştirebilirsiniz (Expression) veya özellik panelinde Görünüm > Stiller > Stiller (CSS) vasıtasıyla girilen farklı yazı tipi css özellikleri uygulayabilirsiniz.

Simgeleri değiştirme

Simge kümesinden seçim yaparak bir değeri ve/veya etiketi temsil edecek önceden tanımlanmış bir simgeyi ayarlayabilirsiniz. Daha sonra renkler, yazı tipleri, etiketler ve boyutlar seçenekleri kullanılıp ayırt edilerek simgeler daha da fazla özelleştirilebilir.

 1. Özellik panelinde Veri > Hesaplamalar seçeneklerine tıklayın.
 2. Simge seç kutusunu işaretleyin ve açılan simge kümesinden geçerli simgeye tıklayın.

  Icon set panel

 3. Tamam düğmesine tıklayın. Açılan pencere kapanır ve grafiğiniz güncelleştirilir.
 4. Simge konumu bölümünden Etiket veya Değer seçeneğini belirleyerek etiketinizin mi değerin mi yapılandırılacağını seçin.

Ayrıca Simge bölümüne bir simge dizesi girip (özellik panelinde Veri > Hesaplamalar > geçerli hesaplama) daha sonra Enter tuşuna basarak da bir değeri/etiketi simge olarak değiştirebilirsiniz. Daha sonra hangisini yapılandırmak istediğinize bağlı olarak Simge konumu bölümünde Etiket veya Değer seçeneğine tıklayın. Ayrıca ifade düzenleyicisinde bir ifade kullanarak bir simgeyi değiştirebilirsiniz (Expression). Simgeler geçerli CSS simgeleri olmalıdır.

Bilgi görseli modunu kullanma

Bilgi görseli modu, her bir hesaplamayı uygun simge sayısı olarak grafiksel şekilde göstermenize olanak sağlar.

 1. Özellik panelindeki Veri > Hesaplamalar bölümünde geçerli hesaplamaya ve sonra Simge düğmesine tıklayın.
 2. Açılan önceden tanımlanmış simge kümesinden (Simgeler) bir hesaplamayı temsil edecek simge seçin.
 3. Bilgi görseli modu düğmesine tıklayın. Sonuçta elde edilen KPI grafiği güncelleştirilir ve geçerli simge sayısı (hesaplama başına maks. 100 simge) ile hesaplamaları grafiksel şekilde gösterir.

  Ayrıca ifade düzenleyecisinde bir ifade kullanarak bir simge seçebilirsiniz (Expression).

  charts using different types infographic illustration. A separate icon can be chosen for each measure.

Ana görselleştirme ekleme

KPI nesnesini grafiksel olarak göstermek için bir ana görselleştirme ekleyebilirsiniz.

 1. Özellik panelinde Veri > Hesaplamalar bölümüne gidip Ekle'ye tıklayın.
 2. İfade düzenleyicisi (Expression) düğmesine tıklayın.
 3. İfade düzenleyicisi'ne ='Drag and Drop here' dizesini girin ve Uygula'ya tıklayın.
 4. Ana görselleştirme nesnesini, her bir hesaplama yer tutucusunun değer bölgesine sürükleyip bırakın.

Ayrıca ifade düzenleyicisinde bir ifadeye nesne kimlik dizesi ekleyebilirsiniz (Expression) (her bir hesaplama için Görselleştirme bölümünde) (özellik panelinde Veri > Hesaplamalar > geçerli hesaplama).

KPI measures where each KPI is shown with corresponding master visualization.

Stiller (CSS) özelliklerini kullanma

Her bir hesaplama için önceden tanımlanmış olmayan Stiller (CSS) özelliğini kullanarak hesaplamalarınızı daha fazla yapılandırabilirsiniz. Bu, simgeler, arka plan rengi, boyut, yazı tipi, etiket, metin/simge rengini değiştirme vb. olabilir. Stilleri Stiller (CSS) alanına (özellik panelinde Görünüş > Stiller) kopyalayıp yapıştırın.

Simgeler için, özellik panelindeki Veri > Hesaplamalar bölümünde seçilen hesaplamanın Simge alanına uygun sınıfları girin. Ayrıca ifade düzenleyecisinde bir ifade kullanarak bir simge dizesini girebilirsiniz (Expression).

CSS style box in the properties panel.

KPI'larınızı biçimlendirme

Grafik düzenini farklı şekillerde sunulacak şekilde biçimlendirebilirsiniz.

Hizalama

Özellik panelindeki Veri > Hesaplamalar bölümünde seçilen hesaplamanın Hizalama kısmında geçerli kutuyu seçerek ana grafik metni hizalamasını yapılandırabilirsiniz.

Tüm KPI'ler dikey olarak da hizalanabilir. Bu hizalama, üstte, altta ve ortada veya genişletilmiş olacak şekilde de ayarlanabilir. Özellik panelindeki Görünüş > Stiller bölümünde Dikey hizalama menüsünden geçerli hizalamayı seçin. Görünüş > Boyutlar bölümündeki özellik panelinde Etiketleri ortaya hizala seçeneği işaretlenerek de etiketler ortaya hizalanabilir.

Sayı biçimlendirme

KPI sayı değerlerini özel olarak da biçimlendirebilirsiniz. Aynı değerlere farklı biçimlendirme uygulanabilir. Grafik, değiştirilen sayı türünü yansıtacak şekilde güncellenir.

 1. Özellik panelinde Veri > Hesaplamalar seçeneklerine tıklayın ve geçerli hesaplamayı seçin.
 2.  Sayı biçimlendirme menüsünden uygun sayı biçimlendirmesini seçin.

  The same KPI object using two different types of number formatting (Auto, Money).

Biçim deseni

Belirli bir hesaplamanın metni değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

 1. Özellik panelinde Veri > Hesaplamalar seçeneklerine tıklayın.
 2. Geçerli hesaplamaya tıklayıp Biçim deseni bölümünde geçerli biçim dizesini girin/kaldırın ve Enter tuşuna basın.

Segment/kart

KPI grafiğinin düzeni; boyutlar ve değerler bir segment veya kart düzeninde görüntülenecek şekilde de yapılandırılabilir.

 1. Özellik panelinde Görünüş > Boyutlar seçeneklerine tıklayın.
 2. Gösterme şekli menüsünden Segment veya Kart düzenini seçin. Grafik güncellenir.

  The same KPI object displayed in segment layout (top) and card layout (bottom).

Segment düzeni, özellik panelindeki Görünüş > Boyutlar > Yönlendirme bölümünde yatay veya dikey olarak yapılandırılabilir. Yatay veya Dikey düğmesine tıklayın.

Satır başına öğe sayısı

Özellik panelindeki Görünüş > Hesaplamalar bölümünde bir grafikteki satır başına öğe (KPI) sayısına da karar verilebilir. Satır başına öğe sayısı menüsünden geçerli sayıyı (1-8 arası) seçin veya varsayılan Otomatik seçeneğini kullanın.

Kenarlıklar

Grafiğin dış ve iç kenarlıklarını gizleyebilirsiniz. Varsayılan olarak tüm kenarlıklar görünür. Kenarlıkları yapılandırmak için özellik panelinde Görünüş > Boyutlar bölümüne gidin ve hangisi uygunsa Dış kenarlıkları gizle veya İç kenarlıkları gizle seçeneğini işaretleyin.

Değer/Etiket düzeni ve biçimlendirmesi

Hem boyut hem de hesaplama değerleri için etiketlerin konumu ve sırası değiştirilebilir ve farklı şekillerde görüntülenebilir. Etiketler gizlenebilir veya dikey ya da yatay olarak görüntülenebilir. Varsayılan olarak Yatay seçeneği belirlenir.

Boyut etiketi düzeni

 1. Özellik panelinde Görünüş > Hesaplamalar seçeneklerine tıklayın.
 2. Etiketlerin nasıl görüntüleneceğini seçmek için Etiket yönlendirmesi bölümünde Yatay veya Dikey seçeneğine tıklayın.

Hesaplama değeri düzeni

 Hesaplama değeri düzeni iki farklı şekilde ayarlanabilir.

 1. Mevcut parametreler:
  1. Özellik panelinde Görünüş > Hesaplamalar seçeneklerine tıklayın.
  2. Etiketlerin nasıl görüntüleneceğini seçmek için Etiket yönlendirmesi bölümünde Yatay veya Dikey seçeneğine tıklayın.
 2. Yeni parametreler:
  1. Özellik panelinde Veri > Hesaplamalar seçeneklerine tıklayın.
  2. Geçerli hesaplamaya tıklayın ve Parametreleri geçersiz kıl kutusunu işaretleyin.
  3. Etiket bölümüne etiket dizesini girin ve Enter tuşuna basın.

Etiket sırası

 Hesaplama değer etiketlerinin görüntüleneceği sırayı da ayarlayabilirsiniz.

 1. Özellik panelinde Görünüş > Hesaplamalar seçeneklerine tıklayın.
 2. Etiketlerin nasıl görüntüleneceğini seçmek için Etiket yönlendirmesi bölümünde Etiket, Değer veya Değer, Etiket seçeneğine tıklayın.

Simge sırası

Simgelerin nerede (bir değerden önce veya sonra) gösterileceğine karar verebilirsiniz. Özellik panelindeki Görünüş > Hesaplamalar bölümünde Simge sırası'na gidin ve grafikte hangisinin ilk görüntüleneceğini seçmek için Simge, Değer veya Değer, Simge düğmelerine tıklayın.

Etiketleri Gizle

 • Hesaplama etiketleri: Bu seçenek, her bir KPI'nin hesaplama etiketini gizler. Etiketleri gizlemek için, özellik panelinde Veri > Hesaplamalar seçeneklerine tıklayın ve geçerli hesaplamayı seçin. Ardından Etiketleri gizle kutusunu işaretleyin.
 • Boyut etiketleri: Bu seçenek, her bir KPI'nin boyut etiketini gizler. Etiketleri gizlemek için, özellik panelinde Görünüş > Boyutlar seçeneklerine tıklayın. Ardından Etiketleri gizle kutusunu işaretleyin.

Değerleri Gizle

Bu seçenek, her bir KPI için değeri gizler. Değeri gizlemek için, özellik panelinde Veri > Hesaplamalar seçeneklerine tıklayın. Ardından Değerleri gizle kutusunu işaretleyin.

KPI değerlerini gruplandır

Tüm KPI değerleri, hesaplama başına tek tek görüntülenebilir veya gruplandırılabilir. Özellik panelindeki Veri > Hesaplamalar bölümüne gidin. Geçerli hesaplamayı seçin ve Boyuta göre gruplandır kutusunu işaretleyin.

Diğer bir seçenek de, Boyut değeri bölümüne bir boyut değeri girip Enter tuşuna basmaktır. Grafik güncellenir. Ayrıca ifade düzenleyicisinde bir ifade kullanarak bir boyut değeri girebilirsiniz (Expression). Değerler geçerli CSS değerleri olmalıdır.

Ayrı bir sayfaya bağla

Her hesaplama başka bir sayfaya bağlanabilir.

 1. Özellik panelinde Veri > Hesaplamalar seçeneklerine tıklayın ve geçerli hesaplamayı seçin.
 2. Seçeneği etkinleştirmek için Sayfaya bağla kaydırıcısını sağa taşıyın.
 3. Sayfa seç düğmesine tıklayın ve Sayfa seç açılan penceresinden bağlantı oluşturmak istediğiniz sayfaya tıklayın. Sayfa kapanır ve sayfalarınız için bağlantı oluşturulur.

  Linking to a separate sheet in properties pane.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Sınırlamalar.