Ana içeriğe geç
Untag

BU SAYFADA

Untag

Bir veya daha fazla alandan etiketleri kaldırma yolunu sunar. Uygulamada mevcut olmayan bir alan adının etiketini kaldırma girişimi olursa etiket kaldırma yoksayılacaktır. Bir alanın ya da etiket adının çakışan oluşları varsa, son değer kullanılır.

Syntax:  

Untag fields fieldlist using mapname

Untag field fieldname with tagname

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
fieldlist Etiketlerin kaldırılması gereken alanların virgülle ayrılmış listesi.
mapname Bir eşleme LOAD veya eşleme SELECT deyiminde daha önce yüklenmiş bir eşleme tablosunun adı.
fieldname Etiketinin kaldırılması gereken alanın adı.
tagname Alandan kaldırılması gereken etiketin adı.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

Untag fields using tagmap;

Example 2:  

Untag field Alpha with MyTag2;