Ana içeriğe geç

GeoInvProjectGeometry - kod ve grafik fonksiyonu

GeoInvProjectGeometry(), geometriyi bir alanda birleştirmek ve bir projeksiyonun tersini uygulamak için kullanılır.

Syntax:  

GeoInvProjectGeometry(type, field_name)

Return data type: dize

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
type Haritanın geometrisinin dönüştürülmesinde kullanılan yansıma türü. Bu, iki değerden birini alabilir: 1:1 yansıma ile sonuçlanan 'birim' (varsayılan) veya standart merkator yansımasını kullanan 'merkator'
field_name Temsil edilecek coğrafyayı içeren bir alana başvuran alan veya ifade. Bu, enlem ve boylamı veya bir alanı gösteren bir nokta (veya nokta kümesi) olabilir.

Kendi harita verilerinizi yükleme