Ana içeriğe geç

Max - kod fonksiyonu

Max(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, ifadedeki toplanmış verilerin en yüksek sayısal değerini bulur. Bir rank n belirtilmesiyle n. en yüksek değer bulunabilir.

Syntax:  

Max ( expr [, rank])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Expression Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
rank Expression

Varsayılan rank değeri 1'dir ve bu en düşük yüksek karşılık gelir. rank değeri 2 olarak belirtildiğinde en yüksek ikinci değer döndürülür. rank değeri 3 olursa en yüksek üçüncü değer döndürülür ve bu böyle devam eder.

Examples and results:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonra sonucu görmek için en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamamızdaki bir sayfaya ekleyin.

Aşağıdaki sonuç sütunuyla aynı görünümü elde etmek için özellikler panelinde, Sıralama altında, Otomatik'ten Özel'e geçin ve sayısal ve alfabetik sıralamanın seçimini kaldırın.

Example:  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Max:

LOAD Customer, Max(UnitSales) as MyMax Resident Temp Group By Customer;

 

Sonuç tablosu
Customer MyMax

Astrida

18

Betacab

5
Canutility 8

Example:  

Önceki örnekte olduğu gibi Temp tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

LOAD Customer, Max(UnitSales,2) as MyMaxRank2 Resident Temp Group By Customer;

Sonuç tablosu
Customer MyMaxRank2
Astrida 10

Betacab

4

Canutility -