Ana içeriğe geç

QlikView ve Qlik Sense karşılaştırması

Bu konuda, QlikView ile Qlik Sense arasındaki bazı temel benzerlikler ve farklar açıklanmaktadır.

Belge ve uygulama

QlikView belgesi ve Qlik Sense uygulaması, mimarileri açısından benzerlik gösterir. Her ikisi de analiz amacıyla verileri sunmak için kullanılan nesnelerin kapsayıcılarıdır. Bunlar veri bağlantıları, komut dosyaları, veri modelleri, sayfalar, grafikler, değişkenler vb. içerebilir.

Geliştirme ve kullanım

Hem QlikView hem de Qlik Sense içinde, verileri analiz edebilmeniz için önce bir uygulama veya belge oluşturmanız gerekir. Başka bir deyişle:

  1. Uygulamaya hangi verilerin yükleneceğini tanımlayan bir komut dosyası oluşturma ve çalıştırma. Komut dosyası, verileri bir veya birkaç veri kaynağından uygulamaya çeker ve tüm analizin temeli olan veri modelini oluşturur.
  2. Analiz için gereken bir kullanıcı arayüzü oluşturma. Bu, farklı KPI'ları ve farklı seçim nesnelerini (liste kutuları, kaydırıcılar, giriş kutuları vb.) tanımlamak için farklı ifadeler ve farklı görselleştirmeler (sütun grafikler, pasta grafikler, tablolar vb.) oluşturma anlamına gelir. Bu ayrıca sayfalarda farklı bileşenlerin görsel olarak gruplanması anlamına da gelir; böylece içeriği bilmeyen bir kullanıcı için veriler sunulur.

Geleneksel olarak bu iki adım, verilerin birincil kullanıcısı olmayan, özel bir iş zekası uzmanı tarafından oluşturulmuştur. Verilerin birincil kullanıcısı, uygulamayı kullanan bir iş kullanıcısıdır. İş kullanıcısına hangi verilerin analiz edileceği konusunda belirli bir düzeyde kılavuzluk sağlandığından, bu senaryo çoğu zaman kılavuzlu analiz olarak ifade edilir. Ancak kullanıcılara hangi seçimin yapılacağı konusunda kılavuzluk sağlanmaz. Yine de uygulamadaki her şeyi herhangi bir sırada seçme özgürlüğüne sahiptir.

Kılavuzlu analiz için hem Qlik Sense hem de QlikView kullanılabilir.

Ancak Qlik Sense, self servisi desteklemek için de geliştirilmiştir. Bu senaryoda iş kullanıcıları, uzmanlardan herhangi bir yardım almadan sıfırdan bir uygulama oluşturabilir veya bir uygulamaya içerik ekleyebilir. Yukarıdaki iki adım, self servis durumunda halen geçerlidir ancak üründe, kullanıcının içerik oluşturup paylaşmasına yardımcı olan birçok araç vardır.

Sonuç olarak Qlik Sense, self servis için daha iyi bir araçtır. Yine de QlikView uygulamasında belli bir ölçüde self servis mümkündür ancak kullanıcının çok daha yüksek teknik uzmanlığa sahip olmasını gerektirir.

Geliştirme araçları

QlikView uygulamasında, bir uygulama geliştirebilmek için masaüstü sürümüne sahip olmanız gerekir. Geliştirme, QlikView sunucusuna bağlantı olmadan yerel olarak yapılır. QlikView Desktop yalnızca Microsoft Windows. üzerinde çalışır.

Qlik Sense uygulamasında, Qlik Sense sunucusuna bağlı bir web istemcisi kullanarak uygulama geliştirebilirsiniz. Başka bir deyişle, kullanıcıların bilgisayarlarında farklı işletim sistemleri olabilir. Bu nedenle Qlik Sense çözümü, QlikView çözümünden daha fazla kullanıcıya erişim sunar.

Verileri kaynaktan analize taşıma

Hem QlikView hem de Qlik Sense hizmetinde veriler belirli bir zamanda yüklenir ve sonra bellekte analiz edilir.

Analiz, gerçek verilerin anlık görüntüsü olan bir veri kümesinde yapılır. Anlık görüntü, uygulamanın komut dosyasının çalıştırıldığı ana aittir. Analiz hiçbir zaman gerçek zamanlı olmaz ancak komut dosyasını daha sık (örneğin, her 15 saniyede bir) çalıştırarak gerçek zamanlıya yakın hale getirebilirsiniz.

Yönetici bakış açısından bakıldığında bu, önce uygulamayı oluşturup sonra iş gereksinimlerine göre veriler yenilenecek (kod çalıştırılacak) şekilde bir zamanlayıcı ayarlamanız anlamına gelir.

Veri bağlantıları

QlikView için veri bağlantıları kitaplığı yoktur.

Qlik Sense uygulamasında, tüm Load ve Select deyimleri için kullanılması gereken bir veri bağlantıları kitaplığı vardır. Kitaplık, veri kaynaklarının uygulamalar arasında yeniden kullanılmasını sağlar. Ayrıca bir kitaplıkta tüm bağlantılar tanımlanırsa yönetimlerin uygulanması da kolaylaşır.

Kod düzenleyici

QlikView uygulamasında, verileri yüklemek için bir grafiksel arayüzünüz yoktur. Uygulama geliştiricisinin komut dosyasını kod düzenleyicisinde oluşturması gerekir.

Qlik Sense uygulamasında da komut dosyasını kod düzenleyicisinde oluşturabilirsiniz. Ancak verileri yüklemek için veri yöneticisi grafiksel arayüzünü de kullanabilirsiniz. Veri yöneticisi, komut dosyasını oluşturur; böylece kodu görmeden verileri yükleyebilirsiniz. Ancak halen bir kod vardır ve veri modelini tanımlayan da budur.

Kod söz dizimi

QlikView ve Qlik Sense uygulamasındaki kod sözdizimi büyük ölçüde benzerdir. Ancak kodların oluşturulmasında dikkat çeken bazı farklar vardır.

Dosya yolları

QlikView kodunda, kaynaklar olarak kullanılan dosyaları işaret eden dosya yollarınız olabilir. Bu örneğin, bir Microsoft Excel veya Microsoft Access veritabanı olabilir.

Dosya yollarının, veri bağlantısında tanımlanması gerektiğinden Qlik Sense uygulamasında bunu yapamazsınız. Kullanıcılar, erişmemeleri gereken sabit disk parçalarına erişemediğinden bu daha güvenlidir. Ancak bu, include deyimlerini kullanan kod parçalarını yeniden kullanabilmenizi de kısıtlar. Include deyiminin işaret ettiği kod dosyasının bir kitaplığa yerleştirilmesi gerekir ve kod dosyasının içindeki dosya başvurularının da kitaplık başvurusunu kullanması gerekir.

Otomatik takvim

QlikView hizmetinde, uygulama geliştiricisinin takvimi el ile oluşturması gerekir.

Qlik Sense uygulamasında, veri yöneticisi tarafından otomatik olarak bir takvim oluşturulur. Bu takvim, QlikView uygulamasında mevcut olmayan türetilmiş alanlar adlı bir özelliği kullanır.

Web dosyalarından yükleme

QlikView uygulamasında, doğrudan bir web tablosundan yüklenen Load deyiminiz olabilir.

Qlik Sense'te bir web dosyası veri bağlantısından verileri yüklersiniz.

Bölüm erişimi

Yetkilendirmeyi tanımlamak için hem QlikView hem de Qlik Sense içinde bölüm erişimi kullanılabilir. Temel işlevler aynıdır. Bölüm erişimi, harici olarak sağlanan user ID bilgisini, yetkilendirme tablosunun içeriğiyle karşılaştırır.

Ancak bu tablonun içeriği, iki ürün arasında biraz farklılık gösterir.

QlikView uygulamasında, kimliği doğrulanan kullanıcının adı, NTNAME adlı bir alanda depolanmalıdır. Qlik Sense uygulamasında karşılık gelen alan, USERID alanıdır. Her iki durumda da bu alan, kimliği doğrulanan tüm kullanıcılar için ve Windows entegre güvenliğinin kullanılmaması durumunda da kullanılır.

QlikView uygulamasında güvenlik grupları, NTNAME içinde depolanabilir. Qlik Sense uygulamasında güvenlik grupları, GROUPS adı verilen ayrı bir alanda depolanmalıdır.

QlikView uygulamasında, yetkilendirme için kullanılabilen NTSID ve NTDOMAINSID adlı ek alanlar vardır. Her ikisi de Windows'un dahili güvenlik kimliklerini ifade eder. Qlik Sense uygulamasında bu alanlar yoktur.

QlikView uygulamasında, güvenli bir ortam sağlamak için eski SERIAL, USERID ve PASSWORD alanları kullanılmamalıdır. Qlik Sense uygulamasında bu alanlar yoktur.

Her iki üründe de uygulamanın bir sunucuda yayınlanması durumunda uygun bir güvenlik düzeyi elde edilir. Ancak, bölüm erişimine sahip bir dosya, masaüstü sürümüyle açılırsa iki ürün farklı şekilde hareket eder: QlikView Desktop uygulamasında NTNAME, işletim sistemi tarafından sağlanan Windows kullanıcı adıyla eşleştirilir ve doğruysa kullanıcı dosyayı açabilir. Qlik Sense Desktop uygulamasında program dosyayı açmayı reddeder.

Belge ve içerik yönetimi

Her iki üründe de uygulama veya belge düzeyinde birkaç özellik vardır. Bunlar arasında uygulama adı, tema ve stil yer alır. QlikView uygulamasında tüm ilişkili özellikler, belge özellikleri penceresinde toplanır. Qlik Sense uygulamasında özelliklere, uygulamaya genel bakıştan erişilebilir.

QlikView uygulamasında, uygulamadaki tüm ifadeleri listeleyen bir ifadeye genel bakış diyalog penceresi vardır. Uygulamadaki tüm ifadeler arasında dizeleri arayıp değiştirebilirsiniz.

Qlik Sense uygulamasında, uygulamadaki birçok yerde kullanabileceğiniz boyutları ve hesaplamaları tanımlamak amacıyla ana öğeleri kullanabilirsiniz.