Ana içeriğe geç

Qlik DataMarket uygulamasında ilişkilendirmeler oluşturma

Veriler bir Qlik DataMarket veri kümesinden yüklendiğinde, birden çok ayrı tabloya tahsis edilir. Bu tablolar, oluşturulan anahtar alanlar tarafından ilişkilendirilir.

Veri kümesindeki hesaplamalar ve zaman dönemleri, veri kümesinin adı atanan bir tabloda gruplandırılır. Boyut alanları, ayrı tablolara tahsis edilir. Örneğin, 3x3 currency exchange rates veri kümesi üç tablo şeklinde yüklenir:

Three tables associated by generated key fields.

Bazı boyutlar, yüklendiklerinde ek alanlar sunar. Bu ek alanlar, boyutların ek temsillerini sağlar. 3x3 currency exchange rates veri kümesinde para birimleri de iso4217 temsili tarafından listelenir. Örneğin:

Para Birimleri
Temel para birimi Avro
Temel para birimi iso4217 EUR
Karşıt birim ABD doları
Karşıt birim iso4217 USD

Ülke ve bölgeye göre nüfus verilerine sahip veri kümeleri, bölge adları için ISO 3166 kodları gibi ek boyut temsilleri sunar.

Bir veri kümesinden birden çok tabloyu ilişkilendirme

Tek bir veri kümesinin tüm tabloları, hesaplamalar tablosu aracılığıyla ilişkilendirilmelidir. Veri ekle'den bir veri kümesi yüklediğinizde, oluşturulan anahtar alanlardan otomatik olarak ilişkilendirmeler kurulur. Aşağıdaki veri modeli, US population by state, race, sex and age veri kümesini gösterir. Boyut tabloları (Age, Sex, Location ve Race), veri kümesi adına sahip olan hesaplamalar tablosu aracılığıyla ilişkilendirilir.

Bu ilişkilendirmeler, görselleştirmelerde önemli olan boyutlar ve hesaplamalar arasındaki ilişkileri yorumlamak için gereklidir. Örneğin, bir şirket US nüfus verilerini kullanarak ürün satışlarını çeşitli US eyaletlerindeki yaş gruplarıyla karşılaştırmak istiyorsa çeşitli eyaletlerde her bir grupta bulunan kişi sayısının elde edilmesi için Age ve Location boyutlarının hesaplamalar tablosuyla ilişkilendirilmesi gerekir.

Veri kümelerinde birden çok boyut tablosu olduğunda, çoğu zaman kurulabilecek ek ilişkilendirmeler bulunur. Örneğin, çoğu zaman toplanmış alanlar olası bir ilişkilendirme öneren aynı değere ("Total") sahiptir. Ancak bu tür ilişkilendirmeler kullanışlı değildir ve döngüsel referanslara neden olabilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Döngüsel referansları anlama ve çözme.

Birden çok tablo yapısı, verileri yükleme verimliliğini artırır ve veri ilişkilendirmelerini iyileştirebilir.

Tek tablo veri kümelerini birden çok tabloya dönüştürme

Qlik Sense 3.0 öncesinde, DataMarket veri kümeleri tek tablolar olarak yükleniyordu. Qlik Sense 3.0'da önceden yüklenen bu tablolar tek tablo olarak kalır ve bunları kullanan tüm görselleştirmeler önceki gibi çalışmaya devam eder. Bu tek tabloları birden çok tabloya dönüştürebilirsiniz ve görselleştirmeler bir değişiklik yapılmadan çalışmaya devam edecektir. Bunları dönüştürerek birden çok tabloda verimlilik elde etmiş olursunuz.

 1. Veri yöneticisi'ni açın.
 2. Birden çok tabloya dönüştürmek istediğiniz DataMarket veri kümesini içeren tabloyu silin.

  Tablo, Silme bekleniyor olarak işaretlenir.

 3. Verileri eklemek için Add simgesine tıklayın.
 4. Qlik DataMarket öğesini seçin.
 5. Sildiğiniz tabloya karşılık gelen veri kümesini seçin.

  Yüklenecek verileri seçme sayfası açıldığında, önceden yaptığınız seçim görüntülenir. Veri kümesini kullanan görselleştirmeleri de değiştirmeyi planlamıyorsanız seçimleri değiştirmeyin. Seçimleri değiştirirseniz veri kümesini kullanan mevcut görselleştirmeler artık çalışmayabilir.

 6. Veri ekle düğmesinin yanındaki More simgesine tıklayın ve ardından veri profili oluşturmayı devre dışı bırakın.

 7. Veri ekle'ye tıklayın.

  Veri kümesi birden çok tabloya yüklenir ve tek tablo silinir.

Birden çok tabloya dönüştürdüğünüz veri kümesini kullanan görselleştirmeleri kontrol edin. Tablonun önceki yüklenmesinde yapılan seçimlerin bazılarını ekleyerek veya kaldırarak seçilen verileri değiştirmediğiniz sürece, orijinal olarak tasarlandıkları için bunların çalışması gerekir.