Ana içeriğe geç
Insight Advisor Chat ile uygulamaları keşfetme

BU SAYFADA

Insight Advisor Chat ile uygulamaları keşfetme

Insight Advisor Chat, konuşmaya dayalı analiz için sohbet tabanlı bir arayüzdür. Insight Advisor Chat, erişebileceğiniz tüm uygulamalarda içgörüleri aramanıza olanak sağlar.

Insight Advisor Chat uygulaması bir Insight Advisor Chat veya Qlik Insight Bot lisansıyla kullanılabilir. Qlik Sense hub'ında İçgörüler'e Sor seçeneğine tıklayarak Insight Advisor Chat uygulamasına erişebilirsiniz. Insight Advisor Chat uygulamasına, Slack ve Microsoft Teams üzerinden erişilebilir.

Bilgi notu

Slack ve Microsoft Teams'in Insight Advisor Chat uygulamasına erişimi bir yönetici tarafından yapılandırılmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Harici kanallar için Qlik Insight Advisor Chat'i yapılandırma (yalnızca İngilizce).

What are my current sales gibi bir arama sorgusu girdiğinizde Insight Advisor Chat, ilgili sonuçları içeren uygulamaları döndürür. Daha sonra bir uygulamayı seçebilirsiniz; böylece Insight Advisor Chat, o uygulamayı kullanarak görselleştirmeler oluşturur. in Germany veya for 2019 gibi takip sorguları sorabilirsiniz ve Insight Advisor Chat yeni sonuçlar sağlar.

Bilgi notu

Yardıma ihtiyacınız olursa help ifadesini girin.

Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek ve bu seçenekler arasından seçim yapmak için Uygulamalar, Boyutlar veya Hesaplamalar'a tıklayın ya da Show apps, Show Dimensions veya Show measures ifadesini girin.

Aramanızı girebilir veya tarayıcınızın sesi metne dönüştürme özelliği Insight Advisor tarafından destekleniyorsa mikrofon simgesine tıklayabilirsiniz. Uygulamaları, boyutları veya hesaplamaları görüntülemek için ilgili düğmeye tıklayın. Kaynak uygulamada Insight Advisor içinde görselleştirmeyi görüntülemek için Daha fazlasını keşfedin seçeneğine tıklayabilirsiniz.

İçgörülerin Insight Advisor Chat içinde görüntülenmesini istiyorsanız içgörüler için uygulamalar etkinleştirilmelidir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Hub'da İçgörüler'i etkinleştirme.

Doğal dil aramalarını kullanma

Doğal dil aramalarında, uygulamaların veri modelindeki alan adlarının veya alan adlarının eş anlamlılarının referans alınması gerekir. Show apps ifadesini girerek kullanılabilir uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. Show dimensions ve show measures ifadelerini girerek kullanılabilir boyutları ve hesaplamaları görüntüleyebilirsiniz. Bir boyuta tıkladığınızda bu boyuta ilişkin ilk 10 değer gösterilir. Bir hesaplamaya tıkladığınızda o hesaplama uygulanır.

Doğal dil sorguları üç tür filtreyi destekler:

 • Zaman: Saat veya tarih birimi. Örneğin, Show me 2019 Sales.
 • Kategori: Boyutlardan birindeki değer. Örneğin, Show me Sales by Product for Sweden.
 • Hesaplama: Bir hesaplamadaki değer veya değerler. Örneğin, Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Olgular, karşılaştırmalar ve derecelendirmeler için arama sorgularınızı oluşturabilirsiniz. Olgular, What are my sales veya Show expenses over time for 2019 gibi ifadelerdir. Sorgunuza vs veya compare gibi ifadeler ekleyerek karşılaştırma isteyebilirsiniz. Örneğin, Compare sales to expenses over time. Sorgunuza top ekleyerek sıralama isteyebilirsiniz. Örneğin, Show me top 10 product by sales for 2020.

Sınırlamalar

Insight Advisor Chat şu sınırlamalara sahiptir:

 • Insight Advisor Chat, doğal dil sorguları için İngilizce dilini destekler.

 • Insight Advisor, sorgu sormak için Google Chrome uygulamasının sesi metne dönüştürme özelliklerini destekler. Doğal dil sorguları için sesi metne dönüştürme özelliğini kullanırken Insight Advisor içindeki dil, verilerinizde kullanılan dille eşleşmelidir.

  Google Chrome sesi metne dönüştürme özelliği, iOS cihazlarında desteklenmez.

 • Insight Advisor Chat, hub'da sohbet için etkinleştirilmiş, erişebileceğiniz uygulamaları görüntüler. Uygulamaların, bu uygulamalardan olan görselleştirmeleri görüntülemesi için görüntüleme iznine sahip olmanız gerekir.
 • Uygulamalara eklenen yeni ana öğeler, uygulama yeniden yüklenmeden Insight Advisor Chat içinde kullanılamaz.
 • Qlik Sense Desktop ile Insight Advisor Chat desteklenmez.
 • Sesi metne dönüştürme sorguları, Slack veya Microsoft Teams uygulamasında desteklenmez.
 • Slack ve Microsoft Teams; Uygulamalar, Boyutlar ve Hesaplamalar için düğmeler içermez.
 • Insight Advisor yalnızca, kullanıcıların yayınlanan uygulamalarda olan sorgularındaki ana öğeleri seçmesine olanak sağlar. Ancak Insight Advisor Chat, yayınlanan uygulamalardaki alanları kullanabilir. Daha fazlasını keşfedin'i kullanarak Insight Advisor uygulamasına giderseniz aramanız kullanılamayabilir.