Ana içeriğe geç
ZTestw_upper - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

ZTestw_upper - kod ve grafik fonksiyonu

ZTestw_upper(), iki bağımsız değer dizisi için güven aralığının üst ucuna yönelik toplanmış değeri döndürür.

Bu fonksiyon, bağımsız örnekler öğrenci t testleri için geçerlidir.

Fonksiyon veri kod dosyasında kullanılırsa, değerler group by cümlesi tarafından tanımlandığı şekliyle bir dizi kayıt üzerinden tekrarlanır.

Fonksiyon bir grafik ifadesinde kullanılırsa, değerler grafik boyutları üzerinde yinelenir.

Syntax:  

ZTestw_upper (grp, value [, sig [, eq_var]])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız DeğişkenAçıklama
valueDeğerlendirilecek örnek değerler. Örnek değerler, group içinde tam olarak iki değer ile belirtildiği şekilde mantıksal olarak gruplandırılmalıdır. Örnek değerler için bir alan adı kod dosyasında sağlanmazsa, alana otomatik olarak Value adı verilir.
grpİki örnek grubun her birinin adlarını içeren alan. Grup için bir alan adı kod dosyasında sağlanmazsa, alana otomatik olarak Type adı verilir.
sigAnlamlı değerin iki kuyruklu düzeyi sig içinde belirtilebilir. Atlanırsa, sig 0,025 olarak ayarlanır ve bu da %95 oranında bir güven aralığıyla sonuçlanır.
eq_vareq_var değeri False (0) olarak belirtilirse, iki örneğin ayrı varyansları olduğu varsayılır. eq_var değeri True (1) olarak belirtilirse, örnekler arasında eşit varyanslar olduğu varsayılır.

Limitations:  

İfade değerindeki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler fonksiyonun NULL sonucunu döndürmesiyle sonuçlanır.

Examples:  

ZTestw_upper( Group, Value )

ZTestw_upper( Group, Value, sig, false )