Ana içeriğe geç
Insight Advisor için sözlükler oluşturma

BU SAYFADA

Insight Advisor için sözlükler oluşturma

Insight Advisor için sözlükler oluşturabilirsiniz. Bu, sorgularda kullanılabilecek ve veri modelinizde mevcut olmayan terimleri ve değerleri tanımlamanıza olanak sağlar.

Hazırla sekmesinde İş mantığı altındaki Sözlük bölümünde sözlükler oluşturabilirsiniz. Sözlükler, doğal dil sorgularının başarısının artırılmasına yardımcı olur. Sözlükleri, örnek olarak aşağıdakileri tanımlamak için kullanabilirsiniz:

 • Alanlar, ana öğeler ve değerler için alternatif adlar veya eşanlamlı sözcükler.

  Örneğin, Gelir alanı için Kazançlar, Getiriler ve Hasılatlar.

 • Kodlanmış değerler için adlar

  Örneğin, tıbbi sınıflandırma kodları için adlar.

 • Bir alandaki değer grupları için adlar

  Örneğin, yaş değerlerini içeren bir alan için adlandırılmış yaş aralıklarını tanımlama.

 • Verilerde bulunmayan yaygın kullanılan kısa adlar ve kısaltmalar.

  Örneğin, yıl için y veya numara için no.

Bir sözlük oluşturduğunuzda, o sözlükle ilişkili terimleri tanımlarsınız. Daha sonra terimleri uygulamanızdaki alanlarla ve ana öğelerle ilişkilendirirsiniz. İsteğe bağlı olarak terimler, seçilen alanlardaki ve ana öğelerdeki tek tek değerlerle ilişkilendirilebilir. Alanlardaki değerler için terimler tanımlanırken aşağıdaki koşullar kullanılabilir:

 • Büyüktür
 • Büyüktür veya eşittir
 • Küçüktür
 • Küçüktür veya eşittir
 • In
 • içinde değildir
 • Aralıktadır
Bilgi notu

Alanlar için koşulların uygulanabilirliği alanlardaki değerlere bağlıdır.

Bir uygulama için dile göre sözlükler oluşturulur. Her dilin sözlüğü ayrıdır.

Bilgi notu

Qlik Sense, sözlükler için İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerini destekler.

Sözlükler oluşturma

 1. Bir uygulamada Hazırla'ya tıklayıp Sözlük seçeneğini belirleyin.
 2. Dil açılan listesinden dili seçin.
 3. Sözlük oluştur'a tıklayın.
 4. Sözlük için terimleri girin.
 5. Sözlüğün geçerli olduğu alanı veya ana öğeyi seçin.
 6. İsteğe bağlı olarak, bir koşul ve koşulun geçerli olduğu değerleri seçin.
 7. Oluştur'a tıklayın.