Bulut hub'larında Insight danışmanı için önceki etkileşimlere dayalı öğrenme

Insight danışmanı, grafikler oluşturmak için alanların nasıl kullanıldığı görmek amacıyla bir uygulamayı analiz edebilir. Qlik Precedents Service, uygulamada Insight danışmanı her açıldığında uygulamaları analiz eder. Hizmet, uygulamadaki veri alanlarının ve ana öğelerin kullanımını inceler. Bu, Insight danışmanına uygulamanın veri modeli için toplamalar, boyutlar ve hesaplamalar yapmak için önceki etkileşimleri öğretir.

Uygulama analizi, alanlardaki verileri incelemez; yalnızca veri tablolarını, alan adlarını ve bunların nasıl kullanıldığını inceler. Öğrenilen önceki etkileşimler yalnızca önceki hesaplamaların öğrenildiği uygulamaya uygulanır.

Paylaşılan alandaki bir uygulama için, uygulamadan öğrenilen önceki etkileşimler, kullanıcılar arasında paylaşılır. Kullanıcılardan öğrenilen önceki etkileşimler paylaşılmaz ve uygulamaya erişimi olan her bir bulut hub'ı kullanıcısı için benzersizdir.

Insight danışmanının bir uygulamadan önceki etkileşimleri öğrenmesini istemiyorsanız söz konusu uygulamada Insight danışmanını devre dışı bırakabilirsiniz. Paylaşılan uygulama için, bir kullanıcı Insight danışmanını devre dışı bırakırsa Insight danışmanı tüm uygulama kullanıcıları için devre dışı bırakılır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Bir uygulamada Insight danışmanını devre dışı bırakma.